Tudás-tár online 2009-2013

Kedves Olvasó!

Honlapunkon a TUDÁS-TÁR Online internetes felület megnyitásával célunk, hogy széles körben bemutassuk, közzétegyük pedagógusaink írásait, publikációit. Lehetőséget kívánunk biztosítani részükre a nyilvánosság eszközével, hogy egyénileg, írásaikon keresztül bemutatkozzanak.

Ezzel a pedagógiai tájékozódást nyújtó lehetőséggel, a szakma számos területéhez kapcsolódó téma bemutatásával, az aktuális kérdések körbejárásával, a sikerek, a nehézségek, a mindennap megélt történetek bemutatásával, szakmai hidat kívánunk emelni óvoda és család között. A hozzászólások által a kapcsolatfelvétel lehetőségét kínálva, kollegáink között a szakmai kapcsolatot, a szakmai összehangolódást, a szakmai összefogást kívánjuk erősíteni.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk partnereink közül sok olvasóra és íróra talál!

Üdvözlettel:
Ferenczné Teleky Éva
igazgató

Ezek a tanulmányok az SZVO pedagógusainak szellemi termékei. Felhasználáskor kérjük jelölje meg a szerző kollégánk nevét és hivatkozzon.


Bagi Edit és Szabóné Susa Orsolya: A Land art művészet alkalmazása az óvodában


Balaton Jánosné: A bábjáték gyakorlata 


Telekné Karakas Szilvia: A fülemüle erdei tábor 20 éve


Sáriné Papp Erzsébet: A Kolozsvári úti óvoda Jó gyakorlatai


Prellerné Czakó Ágnes és Vasas Károlyné: Környezetvédelmi program


Pintér Istvánné: MI-MÁS-t tehetnénk?!


Ferenczné Teleky Éva: A gyermeki játék és a tanulás, a tanulási motiváció, és a tanulási tevékenységek szabadsága


Az átalakult szakszolgálati ellátás a Szolnok Városi Óvodákban


Ferenczné Teleky Éva: Az óvodai tanulásszervezés megközelítése


Szülői partneri elégedettség mérése eredménye 2013


Mihályiné Simon Rita: A differenciálás és a személyes bánásmód fontossága az óvodás gyermek életében


Mihályiné Simon Rita: A differenciálás és a személyes bánásmód fontossága az óvodás gyermek életében - előadás


Nagy Zsoltné: Írásmozgás-koordináció fejlesztése - továbbképzésre


Nagy Zsoltné: A beszédhanghallás készsége - továbbképzés


Nagy Zsoltné - DIFER-továbbképzésre


Dégi Zoltánné: A televízió és a számítógép hatása a gyermeki beszéd fejlődésében


Bagi Edit: Népijátékfűzér


Bagi Edit - Az ikrek beszédfejlődésének pszicholingvisztikai megközelítése


Kolozsvári Katalin - Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában


Bazsonyiné Benedek Beáta: Együtt a többiekkel - Egy - Másért


Kecső Zsuzsanna: Esélyegyenlőség az óvodában


Mihályiné Simon Rita: Autizmus - a bezárt világ


Bertáné Nagy Katalin: Beszédészlelés, beszédmegértés fejlődése és zavarai


Balaton Jánosné: Kodály Zoltán munkásságának hatása az óvodai ének-zene nevelésre


Józsa Gabriella: Társadalmi elvárás és a nyelvi kompetencia


Kun Szabó Istvánné: gyermek fejlődésének nyomonkövetése


Szamosfalviné Törőcsik Ibolya (2010): A minőség értelmezése és jelentősége a tehetséggondozásban


Dégi Zoltánné, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus (2011): Egyszer volt


Bazsonyiné Benedek Beáta (2011): Az óvodás gyermek lételeme a mozgás


Kiss Lászlóné (2011): tevékeny gézengúzok dolgozat


Erdei Tünde (2011): pszicholingvisztika dolgozat


Kovácsné Bögödi Beáta (2011): Elérhető pedagógiai szolgaltatások a Szolnok Városi Óvodákban


Kun Szabó Istvánné (2011): Varázsceruza: szakmai program a 6-7 éves gyerekek óvodai nevelésére


Pintér Istvánné (Munkácsy úti Óvoda - 2010): Hajrá Ádám


Erdei Tünde (2009.11.26): Bátorító nevelés dolgozat


Pintér Istvánné (Munkácsy úti Óvoda - 2009.04.07)


Pirók Mónika (Árnyas Óvoda - 2009)