Tudás-tár online 2014-2015

Kedves Olvasó!

Honlapunkon a TUDÁS-TÁR Online internetes felület megnyitásával célunk, hogy széles körben bemutassuk, közzétegyük pedagógusaink írásait, publikációit. Lehetőséget kívánunk biztosítani részükre a nyilvánosság eszközével, hogy egyénileg, írásaikon keresztül bemutatkozzanak.

Ezzel a pedagógiai tájékozódást nyújtó lehetőséggel, a szakma számos területéhez kapcsolódó téma bemutatásával, az aktuális kérdések körbejárásával, a sikerek, a nehézségek, a mindennap megélt történetek bemutatásával, szakmai hidat kívánunk emelni óvoda és család között. A hozzászólások által a kapcsolatfelvétel lehetőségét kínálva, kollegáink között a szakmai kapcsolatot, a szakmai összehangolódást, a szakmai összefogást kívánjuk erősíteni.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk partnereink közül sok olvasóra és íróra talál!

Üdvözlettel:
Ferenczné Teleky Éva
igazgató

Ezek a tanulmányok az SZVO pedagógusainak szellemi termékei. Felhasználáskor kérjük jelölje meg a szerző kollégánk nevét és hivatkozzon.


Pirók Mónika:  Egyensúly, tehetségesek és a kritikai gondolkodás összefüggései


Rékasi Melinda:  "Együtt-játékosan" kooperatív tanulásszervezés az óvodában


Tótáné Tóth Éva: Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet - Záródolgozat
A Szolnok Városi Óvodák gyermekvédelmi – óvodai integrációs rendszerének kialakítása, működtetése


Maróti-Vigh Krisztina: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar - Szakdolgozat
Az óvodáskorú kövér gyermekek motorikus teljesítményének vizsgálata


Varga Edit: Drámajáték gyűjtemény


Béresné Horváth Márta: Belső hálózatépítés, szakmai kapcsolatok rendszere, tudásmegosztó fórumok működtetése a Szolnok Városi Óvodák Kolozsvári úti Tagintézményében