Oktatási Hivatal Bázisintézménye

  

Bázisintézményi koordinátor: Serfőző Antalné
telefon.: +36 20 356 0733
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Vizuális kompetenciákat támogató digitális élménypillanatok

A szülők szerepe az együttnevelésben. A tanácsadás lehetőségei.

Együttnevelés - A Kneipp módszer és a meseterápia gyakorlata a szülőkkel való együttműködésben.

Pataki-Kolláth féle hallásébresztés.

 

"Büszke vagyok, hogy Magyar vagyok" - tehetséggondozás jó gyakorlata egy sikeres projekt bemutatásán keresztül

"Varázslatos természet" a Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézményének mini-tanösvényén

"Vásárfia"-Őszi forgatag a Zengő Tagintézményben

  


Fülemüle - Erdei Óvoda a Hétszínvirág Tagintézményben

Célja:

A külső világ sokszínű, tevékeny felfedezésével a környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása környezetbarát szemléletmód megalapozása.

Élményorientált tevékenykedtetés során komplex személyiségfejlesztés, intellektuális érzelmek (érdeklődés, felfedezés, vizsgálódás, alkotásvágy) kommunikációs készség, kognitív képességek fejlesztése.

A közvetlen és tágabb környeztünkben rejlő szépségek, értékek, összefüggések felfedeztetése a lokálpatriotizmus megalapozása.

A megismerési folyamatokban rejlő matematikai tapasztalatok gazdagítása.

Az egészséges életvitel szokásainak alkalmazása, gyakorlása.

Edzés, mozgásfejlesztés a szabadban, természetben.

 

A jó gyakorlat rövid leírása

A gyakorlat évente három alkalommal valósul meg, egy program 5 napos időkeretben zajlik. A foglalkozások több helyszínen valósulnak meg. A „jó gyakorlat” során az óvodás gyermek élményeit és tapasztalatait megváltozott környezetben, a természetben biztosítjuk. Ismerkednek a természet évszakonkénti, naponkénti változásaival.  Az óvodapedagógus az adott természeti környezetben hiteles cselekvés - és viselkedés mintát, szemléletet és etikus kooperációt sugároz, vár el. A „jó gyakorlatunkkal” tiszteletben tartjuk a családi együttlét szerepét, a gyermek erős érzelmi kötődését a biztonságot jelentő szülői házhoz, ennek érdekében a gyakorlat során több alkalommal szervezünk családokkal együttes programokat. Elsődleges szempont a programok tervezésénél a szociális kompetenciák, ökológiai szemlélet és környezet tudatos szemlélet formálása.

 

 


„Így mozgunk mi” a Hold úti Tagintézményben

 

Célja: A gyermekek természetes mozgáskedvére alapozva, élményeik felhasználásával, harmonikus, összehangolt mozgású, rendszeres testedzést igénylő gyermekek nevelése.

A jó gyakorlat rövid leírása:

Óvodánkban a szervezett mozgás hetente egy, egész délelőttöt átölelő tevékenységként jelenik meg a csoportokban. Időkeretét a gyermekcsoportok gyermekkori sajátosságának illetve az adott fizikai állapotának, fejlettségének megfelelően alakítjuk, differenciáljuk.

A mozgásos napunkat két rész határozza meg.

Az első a szabad intenzív mozgás, amely során a gyermekek óvodába érkezésétől kezdve egy, az óvodapedagógus által előre kialakított „mozgásos pályán” szabadon mozoghatnak. A pályák bejárása, alakítása, az eszközök többféle módon történő felhasználhatósága, a felnőtt aktív részvételével utánzásra alapuló mozgástanulás, mozgásgyakorlás. Ahol a fizikai képességeken, fejlesztéseken túl cél a pozitív érzelmek (sikerélmény) átélése, a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás fejlődése és összekapcsolása a mozgásos aktivitással.

A szabad választás lehetősége a tornaterem adta lehetőségeken túl is biztosítottak a folyosónkon található mászó falon és „mozgásos pályán” való mozgás által.

A második szakaszban történik az irányított mozgásfejlesztés, az Óvodai Alapprogramban meghatározott főgyakorlatok, a Magyar Mozgáskotta módszer és a Sportmanó program összekapcsolásával. A kotta egy olyan módszer, amely során a komplex személyiségfejlesztés (figyelem-, emlékezet-, számlálás-, ritmusfejlesztés) ugyanolyan hangsúllyal szerepel, mint a konkrét mozgásteljesítmény. A mozgásos délelőttjeink zárásaként a gyermekek által nagyon kedvelt „labdás torna” megvalósítása történik. A Sportmanó program 5 labdás sportág (kézilabda, kosárlabda, football, tenisz és floorball) alapjainak elsajátítását segíti, a mozgáskoordináció illetve szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztésével játékos formában.

Tapasztalataink szerint a szervezési mód eredményeként az új mozgások tanulása a pozitív transzfer hatása miatt eredményesebbé válik, és a folyamatos sikerélmény a gyermekeket újabb és újabb mozgásos cselekvésre ösztönzi.


A Kneipp módszer alkalmazása a Kacsa úti Tagintézményben

 

Célja: Célunk az egészséges életmód fejlesztése, az egészség megőrzéshez szükséges új módszertani alapok elsajátítása, gyakorlati alkalmazása.

A környezettudatos szemlélet iránti igény; a természethez fűződő pozitív érzelmi viszony megalapozása, erősítése a gyermekekben, szülőkben.

A Kneipp módszer mint gyógyászati módszer öt alappillér mentén történő  gyakorlati megvalósulása.

A jó gyakorlat rövid leírása:

  1. Mozgás - Mozgásterápia

Az óvoda udvarán kialakított Kneipp taposó ösvény, kizárólag természetes anyagokból készült. Egész évben biztosítja a gyermekek számára a különböző struktúrájú anyagokon történő mezítlábas sétát hozzájárulva ezáltal a komplex mozgásfejlődésükhöz és egészségmegőrzésükhöz.

A beltéri mobil érzékelő pályát a csoportszobákban pedig a gyermekek a nap folyamán kedvük szerint használhatják a megbeszélt szabályok szerint. Az elemeket játékukba szabadon felhasználhatják, beépíthetik, így játék közben kötöttségek nélkül, megváltozott helyzetben masszíroztathatják talpukat. A gyermekek ezt rendkívül élvezik, és kreatív megoldásokkal teszik a sétát változatossá, érdekessé. Legyen az egy tó melletti sétány, vagy a medve barlang köré épített ösvény, máris új és izgalmas játék.

  1. Környezeti nevelés – Phytoterápia

Cél: Ismerjék meg a gyógy- és fűszernövényeket, a szervezetre gyakorolt jótékony hatásukat.

Feladat: Gyógy- és fűszernövénykert kialakítása, folyamatos gondozása, bővítése.

Óvodánkban kialakításra került gyógy- és fűszernövénykert. A taposó használata során érzékelik a növények mentálhigéniei hatását a gyerekek. A gondozási munkálatok mellett lehetőséget biztosítunk a gyermekeink számára az érzékelés útján történő ismeretbővítésre. Játékos módon (saját készítésű illatzsákok, memóriajáték, érzékelő játékok) megismertetjük velük a gyógynövényeket, fűszernövényeket, azok jellegzetes illatát, ízét, színét, felhasználásuk módját, a szervezetre gyakorolt jótékony hatásukat.  A gyermekek részt vesznek a növények „szüretelésében”, szárításában. Egy hónapban egy gyógynövényre fókuszálunk, így az ismereteknek van ideje leülepedni.

  1. Egészséges életmódra nevelés – Dietetika

Cél: Ismerjék meg az egészségmegőrzéshez elengedhetetlen alapokat.

Feladat: Az egészséges táplálkozás iránti igény megalapozása; az egészségmegőrzéshez szükséges ismeretek elmélyítése. Az adott hónap gyógynövényéből minden teát készítünk a gyerekekkel közösen, megismertetjük a gyermekekkel ízüket, hatásukat.

  1. Tapasztalat- és élményszerzés – Hydroterápia

Cél: Ismerjék meg a víz fontosságát életünkben, törekedjenek annak megóvására, takarékosságra.

Feladat: Megfelelő idő és hely biztosítása a vizsgálódásokra, kísérletezésekre, próbálgatásra, tapasztalatgyűjtésre.

Gyermekeink jól tudják, hogy a víz egyik éltető elemünk. Megtanítjuk őket a víz „szeretetére“, megóvására, a takarékosságra.  A víz, mint egyik fő témakör kiváló lehetőséget nyújt a játékos kísérletezésre, vizsgálódásra, ezáltal az ismeretbővítésre. A hideg- meleg reláció minden témakörnél jelen van, újra és újra előtérbe kerül. A Víz témánál kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek saját bőrükön - arc, kézfej, lábfej - tapasztalhassák meg a hideg és meleg víz váltakozásának jótékony hatását. Ehhez folyamatosan bővítjük eszköztárunkat.

A Kneipp és a víz kapcsolata:

A Kneipp- taposónkat nedves taposóval is bővítettük. A kis „medencékben” váltakozva hidegebb-melegebb hőmérsékletű vízben, illetve különböző méretű kavicsokon sétálhatnak a gyermekek, miközben megtapasztalhatják a víz frissítő erejét. Emellett időjárástól függően szorgalmazzuk a harmatos fűben járást, amely szintén hasonló érzetet, hatást vált ki.

Célunk, hogy a szülők is megismerjék a nedves taposónk üdítő hatását. Ennek érdekében nyílt nap keretében bemutatjuk számukra használatát.

  1. Szocializáció - Testi- lelki egyensúly

Kiemelt figyelmet fordítunk az érzelmi nevelésre, szocializációra. Fontos számunkra, hogy egy érzelmi biztonságot nyújtó közegben tölthessék napjaikat a gyermekek, illetve hogy a szülők is érezzék, nálunk jó kezekben van csemetéjük. Pedagógusaink elfogadó, odaforduló, szeretetteljes attitűdjének; a sokszínű élmény- és tapasztalatszerzéseknek köszönhetően a hozzánk járó gyermekek bizalommal fordulnak egymáshoz és a felnőttekhez egyaránt, nyitottak, fogékonyak és érdeklődőek a külvilág dolgai iránt. Mindezek mellett lelki egyensúlyukat többek között relaxációs gyakorlatokkal, jógával, szocializációs játékokkal, drámajátékokkal, a csoportbáb állandó kedves jelenlétével, csendkörrel igyekszünk megtámogatni. Kialakítottunk egy Só-kuckót is, ahová a gyermekekkel elvonulhatunk mesét hallgatni, anyanyelvi játékokat játszani vagy csak egy kicsit felüdülni, relaxálni.

 


Környezettudatos nevelés az óvodai mini-tanösvényen a Nyitnikék Tagintézményben

Célja: Az óvodában kialakított egyedi bemutató helyszín kihasználásával, vagyis a mini-tanösvény minél eredményesebb és szélesebb körű bevonása a környezettudatos nevelés érdekében. Cél, a környezeti nevelés tanösvényen megvalósítható pedagógiai gyakorlatának kialakítása, tovább fejlesztése, szaktudás megosztása a kollégákkal.

A jó gyakorlat rövid leírása:

Óvodánk udvarán 2015-ben alakítottuk ki a „Nyitnikék” mini-tanösvényt, mely kiválóan alkalmas a fenntarthatóság pedagógiai tartalmának közvetítésére. 2016-ban szakmai anyagot készítettünk, amely a tanösvényen megvalósítható tevékenységekre ad témajavaslatokat, módszertani útmutatót évszakokhoz kapcsolódóan. Az „Ötletgyűjtemény a Nyitnikék mini-tanösvényhez” szakmai anyag emellett tartalmazza az élettelen környezeti tényezőkkel kapcsolatos kísérleteket, vizsgálódásokat, megfigyeléseket is. A kidolgozott elméleti szakmai anyagra épülő jó gyakorlatunk a mini-tanösvényen való fenntarthatóságra-környezettudatosságra nevelés gyakorlati megvalósítása az óvoda összes tanköteles gyermekei számára. A megvalósítás ideje havonta egy alkalom, formája csoportközi, mikrocsoportos foglalkoztatási forma.

A bevezetés elején egyéni mérőeszköz segítségével az összes részt vevő gyermekkel bemeneti mérést végzünk, a nevelési év végén pedig kimenetet mérünk. Megállapítjuk a hozzáadott értéket.

A szervezett foglalkozások témái változatos, a mai kor igényének megfelelő korszerű ismereteket nyújtanak, kapcsolódnak az évszakokhoz, zöld óvodai tartalmakhoz, helyi sajátosságokhoz. A foglalkozások megvalósítása a gyermekek egyéni-, és életkori sajátosságaira épülnek, a játékosság maximális figyelembevételével. A témák feldolgozása a folyamatos érzékszervi tapasztalást, játékos aktivitást, tevékenykedtetést helyezi előtérbe. A foglalkozásokon az élmény- tapasztalat-és tudásátadás a legkorszerűbb módszerekkel történik.

A szervezett foglalkozások témái és gyakorlati magvalósítás vázlatok formájában elkészül és a gyűjtemény a kollégák környezeti kompetenciáit, természettudományos ismereteit fejlesztik, gyakorlati munkájukat segítik.


Megoldások keresése a magatartási problémák kezelésére egyéni bánásmód alkalmazásával a Pitypang Tagintézményben.

Célja: A gyermekek későbbi szociális eredményességének megalapozása. Az érzelmi intelligencia fejlesztése annak érdekében, hogy szociális kompetenciájuk képessé tegye őket a közösségben való együttműködésre.

A jó gyakorlat rövid leírása:

Az óvodánkban 2017 óta működik integrált keretek között, egy kis létszámú (max.10 fő) vegyes életkorú csoport. Ebbe a csoportba 4-5 éves kortól vesszük fel a gyermekeket a csoportos óvodapedagógusok javaslattétele, és a szülővel való előzetes egyeztetés után. Ezek a gyermekek az előzetes megfigyelések és a tapasztalatok alapján a nagy létszámú csoportokban alul teljesítenek önmagukhoz képest. Főként az akarati tulajdonságok és a szociális képességek fejletlensége kerül a figyelem középpontjába, azonban jellemző rájuk, hogy egy vagy több területen kiemelkedő képességekkel rendelkeznek. Sokszor a tehetség jeleit mutatják, kreatívak, sokszínűek, erre utal a Szivárvány csoport elnevezés. Törekszünk arra, hogy a mindennapi egyéni fejlesztések mellett a csoportközi tevékenységek szervezésével építsék a kapcsolataikat, és gyakorolják a nagy létszámú közösségben is az elsajátított szociális képességeket. A napi feladatokat 2 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 1 dajka látja el.

A tanulásszervezés projekt módszerrel történik. Hangsúlyt fektetünk a közösség építésére, a közösséghez való tartozás érzésének kialakítására, akarati tulajdonságok fejlesztésére. Napi szinten szervezünk élményeket, közösség fejlesztő játékokat.
A gyermekek eredményes nevelése csak a családokkal való szoros együttműködéssel valósítható meg. Ezért újszerű kapcsolattartási formákat keresünk és alkalmazunk a bevontság érzés emelése érdekében: a szülők rendszeres részvétele a csoport életében, interaktív szülői értekezlet, közös dramatizálás a gyermekeknek, közös drámajátékok a gyermekekkel stb.
A hagyományos módszerek mellett előnyben részesítjük a drámajátékot, a bábjátékot, és az újszerű, a gyermek egyéni igényeihez igazított módszereket. Keressük és kipróbáljuk azokat a nevelési eszközöket és eljárásokat, amelyek segítik az egyéni és a közösségben mutatkozó hiányterületek fejlesztését. pl. motivációs tábla, kutyaterápia stb. Valljuk és tapasztaljuk, hogy ezeknél a gyermekeknél az egyéni bánásmód alkalmazása a leghatékonyabb módszer.
Az eredményes munka érdekében nagyon szorosan együttműködünk a fejlesztő szakemberekkel.
Azokat a tapasztalatokat, ismereteket, amelyeket a mindennapok során szerzünk, belső tudásátadás keretében megosztjuk a nevelőtestülettel, segítve a hasonló problémával küzdő gyermekek eredményes nevelését nagy létszámú csoportban.


Tehetséggondozás a Székhely Intézményben

Célja: A „Nyíló virágok” tehetségműhelyben a tehetséghajlamot mutató gyermekek fejlesztése.

Mindennapi tehetséggondozás megvalósítása a csoportokban.

A jó gyakorlat rövid leírása:

A „Nyíló virágok” tehetséggondozó műhely 2009-ben a tagintézményünk belső szakmai innovációjának eredményeként jött létre – mint jó gyakorlat.

A műhelyfoglalkozások heti egy alkalommal, 6-8 fővel valósulnak meg, délutáni időszakban.

 A programba való beválogatás során biztosítjuk a hozzáférés esélyének lehetőségét. A tehetséggondozó műhelyfoglalkozásokat a kiemelkedő, speciális képességű gyermekek érdeklődésére építve valósítjuk meg: differenciált eszközökkel, melyek elősegítik a gyermekek egyéb képességeinek készségeinek fejlődését is.

3 foglalkozás típus váltja egymást:

-gazdagítás

- fejlesztés

- lazítás


Élményorientált projektalapú játékba ágyazott tevékenységszervezés a Zengő Tagintézményben

Célja: A projekt módszert alkalmazva, játékba ágyazott tevékenység szervezéssel olyan készségek kialakítása, amely képessé teszi a gyermeket arra, hogy tudását maga szerezze meg, és azt más helyzetekben változatos körülmények között alkalmazni tudja

A jó gyakorlat rövid leírása

Az óvodai nevelésben jól ismert nevelési eljárások és módszerek (hagyományos és korszerű) a „jó gyakorlatunkban” célorientáltak, rendszerszerűek. A jó gyakorlat alkalmazása során, tevékenységszervezésünkre jellemző az utánzás, minta és modell követéses tanulási forma, amely a spontán tapasztalatszerzésben valósul meg. Alapvetően meghatározó a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, melynek során biztosítjuk a gyermek cselekvő aktivitását, valamint közvetlen sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalást. A gyermek globális szemléletmódjából kiindulva a tanulási folyamatokat projektekben szervezzük meg. A jó gyakorlat alkalmazásával az innovációs folyamat lerövidíthető. Újszerű, a műveltség tartalmak más összefüggésben történő feldolgozása, tevékenység szervezése. A „jó gyakorlat” kiemelten célzottan szolgálja kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközrendszerének eredményes alkalmazását Kiemelt szerepe van a projektek, élményorientált feldolgozásának.

Kutató munka, szakirodalom feldolgozása, a projektpedagógia óvodai felhasználhatóságáról.

Egymástól való tanulás lehetőségének keresése, kihasználása.(óvodán belül, külső partnerek által) · Módszertani próbálkozások (hagyományos és korszerű)

Témajavaslat kidolgozása

Tervezés lehetséges formáinak kidolgozása


Egyéni képességfejlesztés gyakorlata-öndifferenciálás önállóság projekt rendszerű tanulásszervezésben, tehetséggondozásban a Zengő Tagintézményben

Célja: Nevelőmunka alapja a képességfejlesztésen és egyéni fejlődési ütemen alapuló differenciálás. Figyelembe véve az eltérő fejlődési ütemet és az egyéni érzékenységi fázisokat. Segítve a gyermeket abban, hogy a pszichikus funkciók a spontán érés mellett optimálisan kibontakozhassanak. A meglévő képességterületek magasabb szintre emelése a cél

A jó gyakorlat rövid leírása

Pedagógiai vonatkozásban: Az óvodai nevelésben jól ismert nevelési eljárások és módszerek a „jó gyakorlatunkban” célorientáltak, rendszerszerűek. Az óvodai nevelésben jól ismert nevelési eljárások és módszerek alkalmazása mellett (a DIFER mérés) a szocializáció területét sajátos egyéni módon vizsgáljuk és dolgozzuk ki. Egyediségét a saját fejlesztésű megfigyelőlapok, egyéni fejlesztési tervek adják. A fejlesztési tervek elkészítése akár egy laikus számára is egyértelművé és kézzelfoghatóvá teszi a gyakorlatsort, fejlesztő játékot, amit minden esetben az adott szinthez egyéni sajátosságokhoz igazodik. E mellet a Montessori pedagógia elvei és eszközrendszerének behasználása teszi egyedivé fejlesztő munkákat. A tehetséggondozás műhely munka formájában, egyedi módon, sajátos eszközrendszerrel, és módszerek alkalmazásával valósul meg. Szervezeti vonatkozásban: A nevelő közösség közös érték mentén tud együtt gondolkodni, és dolgozni, úgy hogy az óvodai csoportok az előnyös különbözőségüket nem veszítik el. Jó gyakorlatunk nem program specifikus az óvodai nevelés alapfolyamatát rendezi sajátos rendszerré.


Fürkész-Telek Program – környezettudatosan a Zengő Tagintézményben

Célja: Célunk, olyan szemléletváltás lehetőségének megteremtése, amelyben mind gyermekeink, mind szüleik környezetkultúrája, környezettudatos szemlélete /környezetbarát életmód, ahhoz való pozitív viselkedési formák és magatartásmódok, környezeti értékeink ismeret, védelme/ alakul, formálódik.

A jó gyakorlat rövid leírása

A természeti környezetünk értékeinek játékos felfedezésével gyermekeink lehetőséget kapnak arra, hogy érdeklődésük felkeltésével ismereteik bővüljenek, a megszerzett tudásukat az óvodai mindennapokba is beépíthessék, alkalmazni tudják. Saját ötleteikből, élményeikből, ismereteikből táplálkozva próbálkozzanak a közvetlen természeti környezetükben felmerülő problémák megoldásával. A jó gyakorlat a projektmódszer eszközrendszerét alkalmazza. A módszer meghatározója az élmény, mely megszerzése közvetlenül a természetben, játékos felfedezésekkel, tevékenységekkel történik, a témákban jártas szakemberek segítségével. A gyermek ez által aktív részese egy olyan folyamatnak, melyben nem csupán megfigyelhet, de tevékenységeiben alkalmazhatja is megszerzett ismereteit, a valódi „rejtélyt maga fejtheti meg”.


A Montessori pedagógia alkalmazása a Zengő Tagintézményben

Célja: A szocializáció és egyéni képességfejlesztés megvalósítása a Montessori pedagógia eszközrendszerével

A jó gyakorlat rövid leírása

A 3-7 éves gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése a Montessori pedagógia eszközrendszerével.

A Montessori pedagógia alapelvei és formai keretei beépülnek mindennapjainkba, hatékonyan segítik a szocializációs folyamatainkat és tanulásszervezésünket.

A projektekben és a tevékenységszervezésben valamint az egyéni képességfejlesztésben a fejlesztés alapját a Montessori pedagógia eszközrendszere adja, a gyermekek érdeklődésének és érzékenységi fázisának figyelembevételével.

Montessori nevelési rendszerének minden mozzanata a képességek fejlesztésére, a valóság megismerésére, az ember megbecsülésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, a tudás és a szépség szeretetére irányul.