Tájékoztató az óvodai gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

a 2021/2022. nevelési évben

 

A gyermekétkeztetésben igénybe vehető normatív kedvezményeket és a kapcsolódó szabályokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

 

A gyermekétkeztetésben való részvétel

A gyermekétkeztetésben való részvételt a gyermek szülője/törvényes képviselője kezdeményezheti írásban az erre a célra rendszeresített „NYILATKOZAT (étkezés igénybevételéhez)” megnevezésű nyomtatványon. A NYILATKOZAT-on meg kell adni a gyermek azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint azt, hogy mely étkezéseket kívánja a gyermek igénybe venni. Főszabály szerint az óvodai gyermekétkeztetés egész napos ellátást, azaz déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést jelent. Ugyanakkor lehetőség van csak ebéd, vagy csak ebéd és egy kisétkezés kérésére.  A nyomtatványt tollal kitöltve, a szülő/törvényes képviselő által eredetiben aláírva a tagóvoda vezetőjének (elérhetőség honlapon feltüntetve) kell eljuttatni. Nevelési év közben történő igénylés esetén a nyilatkozat leadását követő munkanaptól tudjuk biztosítani az étkezést az igénylő gyermek számára.

 

Amennyiben a nevelési év közben bármely, a nyilatkozaton szereplő adat változik (pl. a gyermek másik óvodába kerül, lemondják az étkezést, változik az igényelt étkezések köre, stb.), azt a szülő/törvényes képviselő írásban köteles jelezni. Az erről szóló levelet szintén az érintett tagóvoda vezetője számára kell eljuttatni, megjelölve benne a gyermek azonosításra alkalmas adatait, a változást, az arra vonatkozó adatokat, és azt, hogy mely naptól történik a változás. Visszamenőleges lemondást elfogadni nem tudunk, leghamarabb a lemondás tagóvoda-vezetőhöz történő eljuttatását követő nevelési naptól tudjuk a gyermeket a gyermekétkeztetésből kiírni. A kilépés ténye nem érinti azt, hogy a kilépést megelőzően igénybevett szolgáltatással kapcsolatosan még elszámolásnak van helye.

Amennyiben a gyermek betegség vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában megadott elérhetőségek valamelyikén később bizonyítható módon írásban, email-ben, sms-ben, stb. bejelenteni a honlapon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra a gyermekétkeztetést. Az adott napon a fenti elérhetőségeken 15:00-ig jelzett lemondásokat már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére a térítési díjat nem kell megfizetni. Amennyiben a bejelentés 15:00 után érkezik meg, a lemondást csak a lemondást követő második nevelési napon tudjuk figyelembe venni, és a térítési díj megállapítása során érvényesíteni.

 

 Étkezési számlák csekkes fizetése 

 

Főzőkonyhák heti étrendje

Tisztelt Szülők!

A következő heti étrendet Péntekenként töltjük fel a főzőkonyhák adatszolgáltatása alapján.

Csicsergő, Gézengúz, Hétszínvirág, Hold úti, Kolozsvári Úti, Pöttyös, Szivárvány, Tündérkert   Letöltés

Százszorszép, Tiszavirág, Zengő   Letöltés

Eszterlánc, Kacsa úti, Kertvárosi, Manóvár, Munkácsy úti, Nyitnikék, Pitypang, Szapáry úti   Letöltés