Klíma mérés - online kérdőív 2016.

Elégedettségmérés célja:
A kollégák aktuális munkamotivációjának és a munkavégzést motiváló háttér tényezők megismerése.
Kiégés elleni védekezés, motiváció.
Szakmai motiváció: online interjú valamennyi pedagógus kolléga bevonásával, és a beérkező eredmények értékelése.

Válaszadási hajlandóság:
Kiküldött kérdőívek száma:179 fő
Beérkezett kérdőívek száma:166 fő
Válaszadási hajlandóság: 93%

Összegzés:
Az intézményi szintű eredmények tagintézmény vezetők részére történő visszacsatolás megvalósult.
Az intézmény vezető és a humán igazgató helyettes a tagintézményi eredményeket a munkatársakkal történő egyéni interjú esetében tovább elemezte- ennek módja az éves munkatervben rögzített.
2016/2017 éves munkatervben intézményi és tagintézményi szintű cselekvési, fejlesztési feladatok tervezése megtörtént, amelynek célja a dolgozók munkahelyi motivációjának, teljesítményének növelése.