Partneri igény- és elégedettségmérés Szülői válaszok-2017.

Elégedettségmérés célja:
A szülők intézményünk működésére vonatkozó elégedettségének, igényeinek, javaslatainak megismerése.
A nevelési évben a szülői elégedettség mérése megvalósult.

Válaszadási hajlandóság:
Kiküldött kérdőívek száma: 666 fő
Beérkezett kérdőívek száma: 555 fő
Válaszadási hajlandóság: 83%

 

Összegzés:
Az értékelési területek eredményei kiegyenlítettek, a 2016. évi méréshez képest a nevelési célnál látható csökkenés.
Az egészséges életmód területén, az óvodaudvaron szervezett tevékenységekkel kevésbé elégedettetek a szülők (4,7), mint 2016-ban.
A nevelési célon belül a tevékenységben történő tanulásszervezésen belül a csoportszobák elrendezése alkalmas arra, hogy a gyermekem tapasztalatokat szerezzen az óvodai tevékenységekben item (4,7), és az óvodai eszközök úgy vannak elhelyezve, hogy a gyermek számára a nap folyamán bármikor elérhető legyen item alacsonyabb értékelést kapott (4,8), amellyel intézményi szinten lehet foglalkozni.
A szöveges válaszokból is jól kiderül, hogy elégedettek a szülők a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben folyó nevelő munkával, magas szakmai színvonalon dolgoznak az Óvodapedagógusaink.
Színes, eszköztárral rendelkeznek óvodáink.
Partneri kapcsolat jellemzi a működésünket, kommunikációnk hiteles.
A fejlesztési javaslatok a tárgyi feltételrendszer bővítésére, megújítására irányul, valamint a több mozgás lehetőségének biztosítására napi szinten.
A szocializáció, érzelmi nevelés területén az óvodai szokásrendszer kialakításával és megtartásával elégedettebbek (4,8), növekedés figyelhető meg 2016-os eredményhez képest.
A tagintézményi szintű eredményeket az óvodák nevelőtestülete elemzi, és értékeli, valamint tűz ki olyan fejlesztési célokat, amelyek a következő nevelési év feladataiban megjelennek.
Fejlesztési javaslat a következő nevelési évre: Tagintézményi szintű cselekvési, fejlesztési programok elkészítése az elégedettségi mutatók megtartása és/ vagy javítása érdekében.

Partneri igény- és elégedettségmérés Dolgozói válaszok-2015.

Elégedettségmérés célja:
A teljes dolgozói kör intézményünk működésére vonatkozó elégedettségének, igényeinek megismerése.

Célérték:80 % (4,0)

Válaszadási hajlandóság:
Kiadott kérdőív:
282 db
Beérkezett kérdőív: 274 db
Válaszadási hajlandóság: 97 %

Értékelési eredmények bemutatása:
A teljes dolgozói kör összesített elégedettségi mutatója a kitűzött célértéket meghaladja (4,7).

Összegzés:
Az intézményi alapdokumentumok gyakorlati megvalósításával a közös értékrend alapján dolgozunk.
A szakmai, pedagógiai munkát az intézmény vezetője irányítja, a jól működő folyamatokkal támogatja, erősíti. A megvalósításhoz elegendő információt kap minden dolgozó.
Az intézmény vezető partnerként számít minden munkatársra. A szakmai munkaközösségek a pedagógusok szakmódszertani tudását támogatja és fejleszti.