Szolgáltató Város - 2016.

Homo Regius Humán Tanácsadó Iroda által működtetett Szolgáltató Város mérési-értékelési eredményei.

Elégedettségmérés célja:
A Szolgáltató Város modell négy alapértékében gondolkodnak és cselekszenek a közszolgáltatók: a szolgáltatók szakmai hitelessége, a szolgáltatói képviseletben megjelenő munkatársak emberi hitelessége, minősége, a szolgáltató által működtetett rendszerek nyilvánossága, a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevők közötti partnersége.
E négy értékelem mentén valósul meg a gyermekek, szülők, dolgozók körében a szolgáltatói kultúra intézményi megvalósulásának mérése, értékelése.

Válaszadók száma összesen: 549 fő ebből,
Nagycsoportos óvodások véleménye: 243 fő
Szülők véleménye: 193 fő
Óvodapedagógusok véleménye: 69 fő
Intézményi munkatársak véleménye: 44 fő

A szakmai hitelességben megjelenik a szolgáltató azon képessége, amely lehetővé teszi a szolgáltatást igénybe vevők egyedi sajátosságaira való odafigyelést. Jelen van a szolgáltatás hasznossága és/vagy az ügyintézés minősége, a szolgáltató következetes, kiszámítható működése.

Összegzés:
A 3. ciklus mérésében 2015 decemberében vett részt intézményünk. Megállapítható, hogy javult a „működtetett rendszerek nyilvánossága” és a „partnerség” értékdimenziók eredményei az előző ciklus eredményéhez képest. A javulás mértéke 2,1 – 2,4 százalékpont. Csökkent 0,2 %-kal a szülők véleménye alapján az „emberi minőség, hitelesség” értékdimenzió, illetve 0,4%-kal az intézményi munkatársak válaszai alapján a „szakmai hitelesség” értékelemek átlaga.
A cselekvési, fejlesztési programok tagintézményi szinten elkészültek.