TÁMOP 3.4.4./B/08/1

A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.4.4./B/08/1. - Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált tehetségsegítő Program pályázatára, melyen 9 144 423 Ft támogatásban részesült.
A projekt címe "Szabad utat a tehetségnek!" - Tehetségsegítő hálózat kiépítése Szolnok Megyei jogú Városban és térségében az intézmények közötti együttműködés kialakításával.
A projekt célja, hogy intézményünk olyan tehetségponttá váljon, amely szakmai segítséget képes nyújtani pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek a tehetségsegítés terén, ugyanakkor a város, a térség intézményei számára is szolgáltat egy jól működő tehetséghálózat részeként. A projekt lehetőséget biztosít az együttműködések kialakítására, jó gyakorlatok megismerésére, tanácsadások, tehetségsegítő szakmai műhely működési rendszerének kidolgozására, a pedagógusok kompetenciáinak megerősítésére.


Hosszú távú célok:
- A tehetséges gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása, hasznosulása és integrálása céljából városi, térségi, országos tehetségsegítő hálózat létrehozása, amely intézményen belüli és intézményen kívüli tehetségsegítő kezdeményezéseket kínál.
- A városi, térségi tehetséges fiatalok megtalálásával és helyzetbe hozásával növelni a város, a térség és az Európai Unió szellemi és kulturális kapacitását.
Olyan központtá, Tehetségponttá válni, amely a városi, térségi, országos intézményekkel együttműködve a tehetség hasznosítására irányuló hálózatot épít, szolgáltatásokat biztosít a gyermekek, tanulók, fiatalok, szülők és szakemberek számára.
Céljaink a Nemzeti Tehetség Program céljaival összhangban vannak.