Csicsergő Tagintézmény

Az óvoda címe: 5000, Szolnok Wágner G.u.1/a
A térképért kattintson ide!

Telefon: +36-20-323-74-74
E-mail : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Czinegéné Végh Gabriella
fogadóórája: minden  szerdán 16 - 17- óráig (előzetes  egyeztetés alapján)
Gyermekvédelmi megbízott: Sóki Ferencné
fogadóórája: minden kedden 16 -17 -óráig (előzetes   egyeztetés alapján)

Óvoda bemutatása
Óvodánk épülete, udvara:  Óvodánk a város zöld övezetében, a Tallinn városrészben található, rendkívül kedvező környezeti adottságokkal az egészséges életmód kialakításának, megerősítésének feltételeivel. Az óvoda 1975-ben épült, világos jól felszerelt csoportszobákkal. Az épület, udvar és a tárgyi eszközök fejlesztését pályázazok és támogatók útján valósítjuk meg.

Jelenleg az óvodában 3 csoport működik. Törekszünk a homogén csoportok kialakítására.  A 4. csoportszobából  (jelenleg zárolt)  tornaszobát alakítottunk ki.   A " só-terápiás kuckó" a légzőszervi megbetegedések  hatékony preventív lehetősége. Logopédiai és fejlesztő szobáink alkalmasak az egyéni fejlesztések megvalósítására.

Az óvodai férőhely: 75 fő
Óvodai csoportok:

 • Süni
 • Katica
 • Maci

Hatalmas udvarunkon gyermekbarát játékeszközök, domb, kresszpálya található, valamint kiválóan alkalmas  a gyermekek mozgáskultúrájának, környezetmegismerő, természetvédő tevékenységének fejlesztésére.
Az óvodánk arculata: Óvodapedagógusaink gyermekszeretők, nyitottak, kreatívak. Évek során alakítottuk ki saját arculatunkat, melyben a néphagyomány ápolása, népi játék, bábjáték szerepel.

Nevelőtestületünk:
Óvodánkban 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka, 1 konyhás és egy udvaros bácsi dolgozik. Óvodapedagógusaink szakmailag felkészültek. Közülük 3 fő szakvizsgával rendelkezik:

 • 1 fő  közoktatás vezető
 • 1 fő minőségmenedzsment szak,
 • 2 fő nyelv- és beszédfejlesztő
 • 1 fő népi gyermekjáték oktató

Dolgozóink folyamatosan önképzésen, továbbképzéseken vesznek részt.

Küldetésnyilatkozat:
Olyan óvodai nevelést biztosítunk:

 • mely a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújt,
 • ahol jól érzik magukat és elégedettek a gyermekek, a szülők, és a nevelésben résztvevő alkalmazottak,
 • ahol a gyermekek alkotó részesei az óvoda mindennapi életének,
 • ahol érvényesülnek a gyermeki és a szülői jogok,
 • ahol érték az egészség, a helyes viselkedés, a természeti és társadalmi környezet és a másság elfogadása, tolerancia,
 • ahol a gyermekek képessé válnak az önkifejezésre és befogadásra,
 • ahol az óvoda nyitottságával, rugalmasságával képes a társadalmi környezet változó igényeihez alkalmazkodni, a belső értékstabilitás megtartásával.


Helyi programokról
A nevelési programunk két alappillére az érzelmi nevelés és a tevékeny óvodai élet megteremtése. Az érzelmeknek rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk az óvodás gyermekek életében. Az életkori sajátosságokban tükröződő érzelmi vezéreltséget szeretetteljes pedagógiával kívánjuk befolyásolni. A tevékeny óvodai élet pedig, biztosítja a gyermekek számára a kreativitást, kapcsolatot a művészettel, humorral. A gyermekek szükségleteit figyelembe vesszük, képességeit fejlesztjük. Tetteinkkel jelezni kívánjuk "Tisztellek Téged, fontos vagy Nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre".
Pedagógiai programunk az "Intézményi
dokumentumok" menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.


Célunk:
Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabbrendű érzelmek kibontakoztatásával,  az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével, a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése. Komplex élmények biztosításával, segítségével erős érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és a művészetek között. A társas kapcsolatokban az adleri  "bátorító pedagógia" elveit követjük.
A mindennapokba beépítjük a néphagyomány ápolást, népszokásokat, melyek keretet adnak a gyermeki tevékenységhez. A művészetek eszközeit, az érzelmi nevelés szolgálatába állítjuk. A mese,  vers, dramatikus játék mindennapos tevékenység. Az ének, énekes játék, gyermektánc, zenehallgatás célja a közös éneklés, játék. A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka az önkifejezés eszköze, melyet többféle technikával és témajavaslattal fejlesztünk. Évszakonként OVI-GALÉRIÁ-ban kiállításokat szervezünk műalkotásokból, mellyel célunk a szép iránti igény felkeltése, gyönyörködtetés. A mozgás, mozgásos tevékenységek segítségével a gyermekek természetes koordinált mozgását szeretnénk kialakítani, napi mozgásos, futó edzéssel, vízhez szoktatással, úszás előkészítéssel. A környezet tevékeny megszerettetését a tapasztalatszerzéssel, közvetlen és tágabb környezet felfedeztetésével, a világ értékeinek, szépségeinek megláttatásával kívánjuk elérni.

Gyermekképünk:
Olyan gyermekek nevelése, akik szeretetben, érzelmi biztonságban, nyugodt szabad légkörben a művészetek élményeivel gazdagodva töltik óvodás éveiket.