Fejlődés- és viselkedés harmonizáló szakcsoport

A Szolnok Városi Óvodák Fejlődés- és Viselkedésharmonizáló szakcsoportjának speciális feladatait (sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai és mozgásfejlesztése egyéni és kiscsoportos formában, szakmai együttműködés óvodapedagógusokkal, szülői konzultáció és tanácsadás, szervezeti szintű tréning, kapcsolattartás külső szakmai szervezetekkel),  jelenleg négy szakember látja el: 1 fő óvodapszichológus, 2 fő gyógypedagógus, 1 fő konduktor.

Az ellátás utazó tanári hálózat formájában valósul meg a tagintézményekben kialakított képesség/mozgásfejlesztő helyiségekben.

Szakmai csoportunk alapvető célja, hogy tevékenységeinket szakmai igényességgel, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek figyelembevételével végezzük. Működésünk másik kulcsszava az együttműködés szakemberekkel és szülőkkel. Speciális tudásunkkal segítjük az óvodai integráció megvalósulását, aktívan részt veszünk az intézményi mentálhigiéniás folyamatokban. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos szakmai és szervezeti megújulásra. 

 

Kolozsvári Katalin

Végzettség: Szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakértő és közoktatás vezetői szakirányon, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Az 1982 óta tartó pedagógusi pályafutásom során volt alkalmam megismerni a köznevelés több színterét. Óvodás korú gyermekekkel 2003 óta foglalkozom (gyógypedagógiai, pszichopedagógiai, mozgásfejlesztés). Szép és felelősségteljes kihívásként élem meg a velük való foglalkozást.
Intézményi szinten a Fejlődés és viselkedés harmonizáló szakcsoport vezetői feladatait és a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának koordinálását végzem.

 

 


Guba Veronika

Végzettségeim: tanácsadó szakpszichológus; pszichológia szakos tanár; coach, pár- és családterápiás képzettséggel

2014. júliusa óta dolgozom a Szolnok Városi Óvodáknál óvodapszichológusként. Fő feladataim közé tartozik a szülők és  az óvodapedagógusok közvetlen megsegítése, nevelési kérdésekben való konzultáció formájában. A prevenciót, vagyis megelőzést tartom a legfontosabbnak, célom, hogy minél korábban felismerjük, majd hatékonyan rendezzük és harmonizáljuk a viselkedési- fejlődésbeli eltéréseket, lemaradásokat- a szakcsoport tagjaként ebben tudok segíteni a tisztelt szülőknek. Kérdéseikkel közvetlenül is megkereshetnek, illetve az óvónőknél megtalálható óvodapszichológusi ellátást igénylő lap kitöltésével vehetik fel velem a kapcsolatot.

 

 

 


Csiszár Róbert Péterné

Végzettségem: oligofrénpedagógia- pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, grafológus

1996 – 2015-ig a Liget úti Általános Iskolában tanítottam értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekeket. Mellette utazótanárként fejlesztettem a Fiumei és a Szegő Gábor Általános Iskolákban, Illetve a Szolnok Városi Óvodákban. 2015 óta a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben fejlesztek sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermeket. Hiszem, hogy ha egy gyermeket szeretettel nevelnek és tanítanak, megsokszorozódik benne a jó, ami kihat a viselkedésére és a képességeire is.

 

 


Bazsonyiné Benedek Beáta

Végzettségek: Szakvizsgázott konduktor, Fejlesztő pedagógus nyelv-és beszédfejlesztő szakirányon, Mozgásfejlesztő pedagógus TSMT-2. és Kulcsár Mihályné által kidolgozott mozgásterápiák alkalmazásával, Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő

Kisgyermek korom óta vonzott a pedagógus pálya. Átadni a tudást és segítséget nyújtani. Ezt a kettőt ötvözöm konduktorként és mozgásterapeutaként. Speciális segítséget nyújtok mozgásfejlődésükben megkésett és mozgásukban akadályozott óvodáskorú gyermekek számára. Szülőket tanácsadással, praktikus fejlesztési ötletekkel, feladatokkal segítem gyermekük fejlődése érdekében.

 

 

 


Pittner Anita

Végzettség: tanító- testnevelés műveltségterület, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, alapozó mozgásfejlesztő, Kulcsár Mihályné által kidolgozott mozgásterápia alkalmazásával foglalkozó mozgásfejlesztő, GMP beszédpercepciós diagnosztika

2002-2017-ig egy szolnoki általános iskolában dolgoztam, mint tanító és fejlesztő pedagógus. Az idő múlásával a gyógypedagógusi pálya felé orientálódtam. Az életem fontos része volt mindig a sport és a mozgás, ezért döntöttem úgy, hogy mozgásfejlesztést is tanulok. A megszerzett tudásommal és tapasztalatommal szeretnék segítséget nyújtani a gyerekeknek.