Hold utcai Tagintézmény

logo holdAz óvoda címe: 5000 Szolnok, Hold u. 18-22.
A térképért kattintson ide!
Telefon: +36 20/277-8808
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Orbánné Szabó Judit
fogadóórája: minden páratlan hét hétfője 16.00-17.00, illetve igény szerint
Gyermekvédelmi megbízott: Bucsi Tünde
fogadóórája: minden hó utolsó hétfője 16.00-17.00, illetve igény szerint

Óvoda bemutatása:

Óvodánk a városközponthoz közel, egy csendes, családi házakból álló utcában található, így az ide járó gyermekek tiszta levegőn tölthetik mindennapjaikat.
Régi patinás épületünk előkertjét fenyőfák, virágok teszik barátságossá. Belső udvarunk tágas, parkszerű, árnyékot adó fákból és nagy füves részből áll. Folyamatosan bővítjük az udvari játékeszközöket. A mozgásra inspiráló környezet lehetőséget ad a gyermekeknek természetes mozgások gyakorlására.
Az óvoda udvarán pályázati lehetőséggel a csoportok számára veteményes ládák, komposztáló és kerti tó kialakítását valósítottuk meg családi nap keretében.

Férőhely: 88
Csoportok száma: 4

Csoportjaink:
   Katica csoport
  Méhecske csoport
  Pillangó csoport
  Süni csoport

Csoportszobáink:
3 csoportszoba tágas,világos     (48m2)
1 csoportszoba északi fekvésű   (36m2)
Alapfeltételek minden csoportszobában biztosítottak, melyet folyamatosan bővítünk.

Család-óvoda kapcsolatát támogató hagyományaink, rendezvényeink:

 • Családi mozgásos délután
 • "Egészség hét"
 • Ünnepváró kézműves délutánok
 • Nyílt napok
 • Szülők fóruma
 • Anyák napja
 • Nagyszülők napja
 • Gyermeknap
 • Évzáró-búcsúzó

Helyi nevelési programunkról:
Saját készítésű programmal dolgozunk, amelyben a mozgás és az egészséges életmódra nevelés elsődlegességének képviselete jelenik meg mindennapjainkban.
Közös pedagógiai értékrendünk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése és szociális képességeik kibontakoztatása.
A játékot az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének tekintjük. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni vágyainak, ötleteinek kibontakoztatására.
A gyermekek tartalmas játékának szervezéséhez, fejlesztéséhez külső élményforrásokat, a csoportszobában változatos színtereket és eszközöket biztosítunk.

Küldetésnyilatkozat:
Mi, a Hold Úti Óvoda dolgozói küldetésünknek tekintjük a rendszeres mozgás és egészséges életvitel iránti igény kialakítását.
Fontosnak tartjuk a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzését, mozgásuk fejlesztését, képességeik kibontakoztatását.
Nevelőmunkánkat, tevékenységeinket programunk szellemében - a mozgást kiemelve- végezzük.
Gyermekszeretetünkkel és szakmai elkötelezettségünkkel biztosítjuk céljaink megvalósulását.

Alapelveink

 • Érzelemgazdag óvodai légkör megteremtése, gyermekeink személyiségének tiszteletben tartása.
 • A gyermekközpontúság előtérbe helyezése, és a másság elfogadása.
 • A gyermekek eltérő fejlettségi szintjének szem előtt tartása, és ennek megfelelően a differenciált és egyéni bánásmód alkalmazása.
 • A szülők közösségével való együttműködés megvalósítása.

Céljaink:

 • Gyermekeink életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve a sokoldalú gyermeki személyiség kibontakoztatása.
 • Gyermekek természetes mozgáskedvére alapozva, élményeik felhasználásával, harmonikus, összehangolt mozgású, rendszeres mozgást igénylő, edzett gyermekek nevelése.
 • Az udvar adta lehetőség kihasználásával, túrákkal, sétákkal, kirándulásokkal a gyermekek egészséges életmód iránti igényének megalapozása.

Kiemelt feladatainkhoz kapcsolódva a következő tevékenységeket és programokat építjük be mindennapjainkba:

 • úszás, vízhezszoktatás
 • mozgáskotta
 • Sportmanó Program
 • Sportnapok (családi, városi, intézményi)
 • egészséges életmódra nevelés
 • egészséghét
 • „nálunk minden nap gyümölcsnap”
 • erdei ovi program
 • kirándulások, séták az egészséges életvitel megalapozásáért
 • környezettudatos nevelés

Pedagógiai értékeink:

Pedagógiai érték

Célrendszer

Mozgás

Testileg, lelkileg egészséges, rendszeres mozgást igénylő gyermek.

Mozgáskotta módszer

A széleskörű játékos komplex fejlesztési formákban a ritmus kiemelésével minden gyermek sikerélményhez jusson, ami további motivációs bázisul szolgál.

Egészséges életmódra nevelés

Az egészséges életmód, életvitel szokásaival rendelkező gyermek.

Környezettudatos nevelés

Környezete iránt tudatos, felelősséget vállaló, természetet védő és szerető gyermek.

Szakmai kompetencia:
Óvodánk pedagógusainak módszertani képzettsége:

 • Szakvizsga: 2 fő
 • Fejlesztő óvodapedagógus: 1 fő
 • Individuál pszichológia: 2 fő
 • Projektpedagógia: 2 fő
 • Kompetencia alapú oktatás: 2 fő
 • DIFER képzés: 8 fő
 • Tehetséggondozás: 1 fő
 • Gyógytestnevelés: 1 fő
 • Népi játszóház szervező, népi játék és kismesterség oktató: 1 fő
 • Általános iskolai tanító: 1 fő

Óvodapedagógusok:

Tagintézmény vezető: Orbánné Szabó Judit
Baczuk Mónika
Bucsi Tünde - gyermekvédelmi megbízott
Csízi Viktória
Juhász Józsefné
Kovács Krisztina
Kunfalvi Adrienn
Laczi Zoltánné

Pedagógiai asszisztensek:
Szűcs-Kanyó Edina

Dajkák:
Czapkó Jánosné
Fekete Gyöngyi
Mozsár Istvánné
Pereczes Zoltánné
Bozsó Andrea technikai dolgozó/konyha/

 

PARTNERI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS SZÜLŐI EREDMÉNYEI  2015/2016

Gyermeki igény-  és elégedettség mérés óvodánkban

A méréssel célunk, hogy megismerjük az 5-6-7 éves (nagycsoportos) óvodásaink a vizsgált időben mely óvodai tevékenységekhez kötődnek pozitív emócióval, milyen kívánságaik fogalmazódnak meg az óvodai mindennapokra vonatkozóan.

Eredményes területek:
Udvari játék
Mozgás
Verselés, mesélés
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Külső világ tevékeny megismerése

Örülünk, hogy gyermekeink szeretnek óvodánkba járni, és szép eredményeket értünk el az egészségre nevelés területén is.

 

Alapítvány:
Megnevezés: "Hold úti óvodáért" Alapítvány
Számlaszám: 10918001-00000065-82490000

 

Pályázatok:

A TÁMOP 3.1.4-08/2. projekt szakmai megvalósítása óvodánkban:

A 2009/2010-es nevelési évtől óvodánkban bevezetésre, alkalmazásra került a Kompetencia alapú óvodai nevelés.

Nevelési célunk: A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébren tartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása.

Arra törekszünk, hogy gyermekeink az óvodában, vagy az óvodán kívül minél több tapasztalatra tegyenek szert, élményeket élhessenek át, természetes kíváncsiságukat kielégíthessék. Az óvodai nevelés minden területén nagy hangsúlyt helyezünk a gyermeki önkifejezésre, képességfejlesztésre.
Hisszük és valljuk, hogy valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvéseken keresztül sajátít el.

A TÁMOP 3.1.4-08/2. projekt szakmai megvalósítása a 2014/2015 nevelési évben lezárult.

 

 

TÁMOP-3.4.2. A/11-2-2012.-0009 „Sziget, amely befogad”- Az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modellje Szolnokon

Feladatunk:

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
 • Óvoda-iskola átmenetet segítő, intézmények közötti együttműködés megvalósítása

TÁMOP-3.1.11—12/2-2012-0077  Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!” – szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

Feladatunk:

 • A kialakított óvodai programok, hagyományok, rendezvények megtartása.
 • Eszközök használatának biztosítása, karbantartása.
 • A beépült pedagógiai „jó gyakorlatok” működtetése a pedagógiai munkában.