Hold úti Tagintézmény

                                                                                                                                                           

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Hold u. 18-22.
A térképért kattintson ide

Telefon: +36-20-277-88-08                                                                                                                                                    
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Orbánné Szabó Judit
fogadóórája: minden páratlan hét hétfője 16.00-17.00, illetve igény szerint
Gyermekvédelmi megbízott: Bucsi Tünde
fogadóórája: minden hó utolsó hétfője 16.00-17.00, illetve igény szerint

Óvodánk bemutatása:

A Hold úti Óvoda a város központjához közel, egy csendes, családi házakból álló utcában található, A régi, több mint hatvanéves óvodánk, 2017-ben komplex akadály mentesítéssel újjá épült.

 Négy csoport 100 kisgyermek befogadására alkalmas. Csoportjaink közel homogén életkorú szervezésűek.

Világos, tágas belső terek és jól felszerelt udvar jellemzi óvodánk környezetét.

 Megújuló óvodánk rendelkezik tornateremmel, fejlesztő szobával, udvari játékunkat pedig kis kert, tó, kiépített kerékpárút és sokféle mozgásra lehetőséget adó eszközök színesítik.

75 m2 –es csoportszobáinkban céljainknak és gyermekeink igényeinek megfelelően variálhatóak a bútorok és a játékeszközök egy része, így tudjuk biztosítani a lehetőséget a szabad mozgásra.

A gyermekekkel felsőfokú végzettségű óvónők és szakképzett dajkák foglalkoznak. Vegyes társadalmi rétegződésű családokból érkeznek hozzánk a gyermekek. A családi háttér többnyire rendezett. Valljuk, hogy az óvodai nevelés csak a családdal összhangban lehet eredményes. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodánkban, szeretetteljes légkörben fejlődjenek.

A mozgásfejlesztés az egészséges életmódra, - és a környezettudatos nevelés óvodánk specifikumai.

Csoportjaink

Csoport neve

A csoportban dolgozó pedagógusok

Pedagógiai asszisztens

A nevelőmunkát segítő dajkák

Konyhai dolgozó

Méhecske

Orbánné Szabó Judit

Bucsi Tünde

Szűcs-Kanyó Edina

Tóth Tiborné

Bozsó Andrea

 

Pillangó

Juhász Józsefné

Kovács krisztina

 

Czapkó Jánosné

 

Süni

Laczi Zoltánné

Csízi Viktória

 

Fekete Gyöngyi

Katica

 

Baczuk Mónika

Kunfalvi Adrienn

 

Mozsár Istvánné

 

Szakmai kompetencia:
Óvodánk pedagógusainak módszertani képzettsége:

Vezető óvodapedagógus szakvizsga

1 fő

Fejlesztő pedagógus szakvizsga

1 fő

Tehetséggondozás

3 fő

Individuál pszichológia

2 fő

Kompetencia alapú oktatás

2 fő

Népi játszóház szervező, népi játék és kismesterség oktató

1 fő

Projektpedagógia 

2 fő

Gyógytestnevelés

1 fő

DIFER

8 fő

 

 

 

Küldetésnyilatkozat:


Mi, a Hold Úti Óvoda dolgozói küldetésünknek tekintjük a rendszeres mozgás és egészséges életvitel iránti igény kialakítását.
Fontosnak tartjuk a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzését, mozgásuk fejlesztését, képességeik kibontakoztatását.
Nevelőmunkánkat, tevékenységeinket programunk szellemében - a mozgást kiemelve- végezzük.
Gyermekszeretetünkkel és szakmai elkötelezettségünkkel biztosítjuk céljaink megvalósulását. Valljuk, hogy az óvodai nevelés csak a családdal összhangban lehet eredményes.

 

Család-óvoda kapcsolatát támogató hagyományaink, rendezvényeink:

 • Családi mozgásos délután
 • "Egészség hét"
 • Ünnepváró kézműves délutánok
 • Nyílt napok
 • Szülők fóruma
 • Anyák napja
 • Nagyszülők napja
 • Gyermeknap
 • Évzáró-búcsúzó

 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodánkban, családias szeretetteljes légkörben fejlődjenek.

 

Arra törekszünk, hogy gyermekeink az óvodában, vagy az óvodán kívül minél több tapasztalatra tegyenek szert, élményeket élhessenek át, természetes kíváncsiságukat kielégíthessék.

Az óvodai nevelés minden területén nagy hangsúlyt helyezünk a gyermeki önkifejezésre, képességfejlesztésre.
Hisszük és valljuk, hogy valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvéseken keresztül sajátít el.

A mozgásfejlesztés az egészséges életmódra, - és a  környezettudatos nevelés óvodánk specifikumai.

 

Helyi nevelési programunkról:
Saját készítésű programmal dolgozunk, amelyben a mozgás és az egészséges életmódra nevelés elsődlegességének képviselete jelenik meg mindennapjainkban.
Közös pedagógiai értékrendünk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése és szociális képességeik kibontakoztatása.
A játékot az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének tekintjük. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni vágyainak, ötleteinek kibontakoztatására.
A gyermekek tartalmas játékának szervezéséhez, fejlesztéséhez külső élményforrásokat, a csoportszobában változatos színtereket és eszközöket biztosítunk.

 

Alapelveink

 • Érzelemgazdag óvodai légkör megteremtése, gyermekeink személyiségének tiszteletben tartása.
 • A gyermekközpontúság előtérbe helyezése, és a másság elfogadása.
 • A gyermekek eltérő fejlettségi szintjének szem előtt tartása, és ennek megfelelően a differenciált és egyéni bánásmód alkalmazása.
 • A szülők közösségével való együttműködés megvalósítása.

 

 

Céljaink:

 • Gyermekeink életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve a sokoldalú gyermeki személyiség kibontakoztatása.
 • A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébren tartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése
 • Gyermekek természetes mozgáskedvére alapozva, élményeik felhasználásával, harmonikus, összehangolt mozgású, rendszeres mozgást igénylő, edzett gyermekek nevelése.
 • Az udvar adta lehetőség kihasználásával, túrákkal, sétákkal, kirándulásokkal a gyermekek egészséges életmód iránti igényének megalapozása.

Kiemelt feladatainkhoz kapcsolódva a következő tevékenységeket és programokat építjük be mindennapjainkba:

 • úszás, vízhezszoktatás
 • mozgáskotta
 • Sportmanó Program
 • Sportnapok (családi, városi, intézményi)
 • egészséges életmódra nevelés
 • egészséghét
 • „nálunk minden nap gyümölcsnap”
 • erdei ovi program
 • kirándulások, séták az egészséges életvitel megalapozásáért
 • környezettudatos nevelés

 

Pedagógiai értékeink:

 

Mozgás:Mozgáskotta módszer,

               SportManó program

Testileg, lelkileg egészséges, rendszeres mozgást igénylő gyermek, öt sportág játékos megismerése

 

Egészséges életmódra nevelés

 

Az egészséges életmód, életvitel szokásaival rendelkező gyermekek

 

Környezettudatos nevelés

 

Környezete iránt tudatos, felelősséget vállaló, természetet védő és szerető gyermek