Kolozsvári úti Tagintézmény

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Kolozsvári út 21.
A térképért kattintson ide!
Telefon: +36-20-298-33-83
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Feketéné Oláh Tímea
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 16-17-ig (előzetes bejelentkezés alapján)
Gyermekvédelmi megbízott: Korom Melinda

Szülői közösség elnöke: Dr. Komáromyné Tótin Rita

A Kolozsvári úti Óvoda Szolnok város központjában, jól megközelíthető helyen épült. Mellettünk bölcsőde, közelünkben három iskola működik.

ÓVODÁNKRÓL
Óvodánkat tágas zöldövezet veszi körül. Előkertjében virágok, fák, cserjék találhatók. Belső udvara tágas, parkosított, mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt. Játékaink megfelelnek az Európai Unió előírásainak. Az óvodánk épülete, világos, esztétikus. 5 csoportunkban 111 főt tudunk fogadni homogén csoportokban.A csoportszobák egységesen tükrözik Helyi nevelési programunkat, mely meghatározza az óvodánk külső, belső esztétikáját. Biztosított óvodánkban az informatikai háttér. Munkánkat megkönnyíti az internet, számítógép, multifunkcionális nyomtató.

AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGI ÉLETE
Ünnepek, jeles napok az óvodánkban:

Hagyományhoz kötődő ünnepeink: Őszköszöntő, Advent, Mikulás, Karácsonyi játszóház, Farsang, Húsvét és ehhez kötődő játszóház, Májusfaállítás, Anyák napja, Gyermeknap.
Az ismétlődő közös, örömteli tevékenységek közé tartozik a születés- és névnapok megünneplése. Ez a hagyomány mélyíti az összetartozás, az egymás iránti tisztelet és szeretet érzését.
Óvodánk életét délutáni különfoglalkozások is színesítik:
Néptánc oktatás, Csiri-biri gyermektánc, Katolikus hittan és játékos Angol nyelv tanulására van lehetőség óvodánkban.
Kapcsolattartás a családdal:
Nagy hangsúlyt fektetünk:

  • a családdal való jó kapcsolat kialakítására,
  • a szolgáltatói és partnerközpontú szemlélet előtérbe helyezésével a bizalomra épülő nevelőtársi együttműködésre,
  • az újonnan érkező gyermekek beszoktatására, amely a család egyéni igénye alapján történik.               

Valljuk, hogy a szülő ismeri legjobban gyermekét, Ő tudja mennyi idő és milyen forma szükséges az óvodai élet elfogadásához.
Az együttműködést segítik még az előzetes családlátogatások, nyílt napok, szülői értekezletek, fogadó órák, közös ünnepek, rendezvények, kirándulások.

ALAPÍTVÁNYUNK

A"Kolozsvári úti Óvodáért Alapítvány"-t 1999. október 19-én jegyezték be a szülők kezdeményezésére, mely hosszú évek óta működik és nagymértékben segíti a mindennapi munkánk feltételeinek megteremtését. Minden év februárjában megrendezzük az Alapítványi bálunkat, melynek bevételét gyermekek személyiségfejlesztésére, játékeszközök vásárlására, udvari játékparkunk fejlesztésére fordítjuk.

"Kolozsvári úti Óvodáért Alapítvány"
Címe: 5000 Szolnok, Kolozsvári út 21.
Adószáma: 18832990-1-16

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai:
Elnök: Kissné Hoppál Judit(szülő)
Tagok:
Dr Kozma Edina(szülő)
Zatkó Anikó (szülő)
Herkelyné Palya Éva(óvodapedagógus)
Szánthó Julianna (óvodapedagógus)

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK
Programunkban, a Hagyományőrzés, és a Komprehenzív nevelés kiemelten jelenik meg.    Ez a két terület adja óvodánk előnyös különbözőségének vezérfonalát.

 

JÖVŐKÉPÜNK
Óvodánk olyan intézmény szeretne lenni, ahol a gyermekek megszerzik az élethosszig tartó tanulás alapjait. Elhivatottságunkkal, szakmaszeretetünkkel, gyermek-szeretetünkkel, pozitív szemléletünkkel, olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik a megalapozott tudásra építve a jövő társadalmának hasznos, elismert tagjaivá válnak.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT
A Kolozsvári úti Óvoda dolgozói elkötelezettek vagyunk programunk értékei iránt.
Arra törekszünk, hogy az óvodánkba járó gyermekek váljanak fogékonnyá a népi kultúra értékei iránt, és pozitív érzelmi viszonyulással őrizzék azokat. Vállaljuk, hogy a lokálpatriotizmus megalapozása érdekében:

  • megismertetjük a gyermekekkel a népi kismesterségeket,
  • felelevenítjük a népszokásokat, népi gyermekjátékokat.

Pedagógiai programunk az "Intézményi dokumentumok" menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.

 

PEDAGÓGIAI  INNOVÁCIÓK
Választott Referencia területünk és specifikumai:

2012-ben óvodánk sikeresen pályázott a Referencia Intézmény címre.
Referencia területünk:
"Komprehenzív elven egységes programmal dolgozó Intézmény"

Referencia pályázatunk címe:
A pedagógus attitűdjének formálása, az óvodáskorú gyermekek motivációs bázisának és nyelvi kommunikációjának területén a Kolozsvári úti Óvodában


"Jó gyakorlataink":

1. "A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény". (József A)
A motiváció, mint belső késztetés a projektrendszerű tanulásszervezésben

2. A pedagógus kérdéskultúrája, mint az óvodai anyanyelvi nevelés alappillére.

A komprehenzív nevelés ismérvei:
A komprehenzív nevelés fogalma: együttes nevelés (komprehenzív = általános, átfog
Minden részmozzanat, minden pedagógiai elem a gyerekek sokoldalú fejlődését szolgálja.

Mindenkit a saját bázisán a lehető legmagasabbra akar eljuttatni, tehát nincsenek "ki- és "beszelektált" gyerekek. Nincsenek olyanok, akikről lemondunk, akiket csak bizonyos nagyon alacsony szintre lehet fejleszteni: mindenkit a saját csúcsaira próbálunk meg eljuttatni. Vagyis - és ez a komprehenzív nevelés filozófiája - az óvoda van a gyere-
kekért és nem fordítva.

Az elkövetkezendő időszak munkáját a Szolnok Városi Óvodák Helyi Nevelési Programja és Referencia Intézményi feladataink, valamint saját Nevelési Programunk határozza meg.
 

Szeretettel várunk minden kedves óvodánkba jelentkező gyermeket és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy sok élménnyel, szép emlékekkel, gazdag ismeretekkel indulhassanak majd az iskolába!