Pitypang Tagintézmény

logo pitypangAz óvoda címe: 5000 Szolnok, Jósika út 2.
A térképért kattintson ide!
Telefon: földszint +36 20/324-5370
               emelet +36 20/290-0911
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Józsa Gabriella
Fogadóórája: minden pénteken előre egyeztetett időpontban.
Gyermekvédelmi megbízott: Bartyik Hajnalka
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján, telefonos egyeztetést követően.
Szülői közösség elnöke: Sárkány Attila
Szülői közösség tagjai: Minden csoportból két fő Szülő.

A mi óvodánk: Az 5900 m2 alapterületű telken helyezkedik el a kétszintes, óvodának épült panelépület, melynek alapterülete 3900 m2.  Az épületben kialakított 11 csoportszoba, az öltözőivel, fürdőszobáival, tornatermével és a kiszolgáló helyiségeivel teljes mértékben hozzájárulnak óvodásaink nyugodt, biztonságos, sokoldalú neveléséhez.  Csoportszobáink természetes világítását déli fekvésű ablakai biztosítják. Korszerű, minden igényt kielégítő berendezései megfelelnek a gyermekek életkorából adódó méreteinek, és az esztétikai elvárásoknak.
Nagy gondot fordítunk a 2000m2 területen elhelyezkedő udvarrészünk gondozására, esztétikájának megőrzésére, mely a környezettudatos magatartás megalapozásán túl, változatos és sokoldalú tapasztalatszerzésre, játék és mozgás tevékenységek, mint pl. verseny,- ill. énekes játékok, stb. kezdeményezésére biztosít lehetőséget.
Az udvari EU-komfortos játékok óriási kínálatukkal segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését, testi képességeik sokoldalú fejlesztését.
Az intézmény központi elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető, ezért a város minden területéről érkeznek hozzánk gyermekek. Intézményünk 11 csoportja 259 kisgyermek befogadására vált alkalmassá.
Közösen kialakított értékrendünk alapján közel azonos életkorú csoportokat szervezünk, azonban szükség esetén nem zárjuk ki a vegyes életkorú csoportok kialakítását.

Pedagógiai programunk az "Intézményi dokumentumok" menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található: Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézményének Pedagógiai Programja címmel.

Tagintézményünkben az egy csoportban dolgozó felnőttek együttműködésére jellemző az azonos értékrend, a kooperativitás, a segítő, támogató kommunikáció. Innovatívak, az új alternatívák iránt nyitottak és befogadók. A nevelőmunkát segítő szakemberekkel szoros együttműködésben végezzük a gyermekek nevelését, fejlesztését.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően történik a gyermekek személyiségének differenciált fejlesztése. A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre, nyitottságra törekszünk. Nevelőtestületünk bízik az együttműködés hatékonyságában és hisszük, hogy a nevelő munkánk a gyermekek harmonikus fejlődését és a szülők megelégedését szolgálja.

Pedagógiai értékünk:

 • Elfogadó, szeretetteljes, nyitott attitűdünkkel kialakított érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör.
 • Sokszínű élménynyújtás, az önkifejezés lehetőségének megteremtése kiemelten a bábjátékkal és a mozgással.
 • A szabad játék elsődlegessége.
 • Esztétikus, inger gazdag környezet megteremtése.
 • Egészséges életmód feltételeinek biztosítása
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szükségleteinek biztosítása, támasznyújtás.
 • Biztosítjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

Óvodánk speciális területei:

 • a báb, a bábjáték fokozott jelenléte a nevelési és tanulási helyzetekben
 • felnőtt bábcsoport működtetése
 • mozgás, mozgásos nap – a mindennapos mozgáslehetőségeken túl, ismerkedés 5 labdajátékkal: futball, kézilabda, kosárlabda, floorball, tenisz, preventív jellegű láb és tartásjavító torna, vízhez szoktatás, „két keréken”, családi sportnap, néptánc
 • egészséges életmódra nevelés- só szoba, só homokozó, só pad, - egészségnap
 • Tehetségdecentrum: „Zeneovi” ének zene tehetség műhely
 • Projektben történő tanulásszervezés

 „Zeneovi” tehetséggondozó műhely: Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák „Gyermekvilág" tehetséggondozó programjának része, amely 2010 óta Tehetségpontként működik. Fontosnak tartjuk, hogy felismerjük, azonosítsuk, érdeklődésüknek megfelelően fejlesszük a zenei tehetségígéreteket. Mindemellett csoportjainkban a mindennapi tehetséggondozás is fontos szerepet kap.

A tagintézmény főbb rendezvényei:

 • Őszköszöntő
 • Állatok világnapja
 • Egészségnap
 • Adventi készülődés- Mikulás várás, gyertyagyújtó ünnepség, karácsonyi játszóház- nyílt nap
 • Farsangi Mulatság
 • Húsvéti játszóház
 • Közlekedési nap
 • Édesanyák köszöntése
 • Nagyok búcsúzója
 • Gyermeknap- családi sportdélután

Küldetésnyilatkozatunk:
Mi, a Pitypang tagintézmény dolgozói valljuk, hogy a magas szintű szakmai munkával, tudással neveljük és fejlesztjük óvodásainkat, olyan nyugodt, érzelem gazdag óvodai környezetet biztosítunk, amely lehetőséget ad az életkornak megfelelő egyéni képességek kibontakoztatására. Munkánk során olyan speciális pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek a gyermeki személyiség fejlesztését segíti a különbözőségek figyelembevételével. A bábbal és a mozgással, mint kiemelt terület hozzájárulunk a gyermekek közötti pozitív kapcsolat létrejöttéhez, amelynek során művészeteket befogadó, mozgást szerető gyermeki személyiség alakul ki.

 

Alapítványunk:
Óvodánkban Alapítvány működik, melynek célja a játék és egyéb alkotó tevékenységek színvonalának emelése, skálájának bővítése, a család-óvoda együttnevelési hatékonyságának növelése.
Alapítványunk neve:„Alkotó Gyermekekért” Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 5000 Szolnok, Jósika út 2.
A kuratórium elnöke: Erdei Hajnalka Tünde
Adószám: 18833049-1-16
Számlaszám: 70300046-11020105
Szívesen fogadjuk és köszönjük felajánlásaikat, támogatásaikat!