Pitypang Tagintézmény

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Jósika út 2.
A térképért kattintson ide!
Telefon: földszint +36-20-324-53-70
               emelet +36-20-290-09-11
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Csomorné Tóta Rita
Fogadóórája: minden pénteken előre egyeztetett időpontban.
Gyermekvédelmi megbízott: Bartyik Hajnalka
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján, telefonos egyeztetést követően.
Szülői közösség elnöke: Sárkány Attila
Szülői közösség tagjai: Minden csoportból két fő Szülő.

A mi óvodánk: A Szolnok Városi Óvodák Pitypang tagintézménye a város legnagyobb,  5900 m2 területén fekvő, emeletes lakótelepi óvodája, amely 1978-ban épült és 2011-ben, egy évi szünet után újra kinyitotta kapuit. Tagintézményünk teljes korszerűsítése történt meg a mai kor követelményeinek megfelelően, az Európai Uniós támogatású fejlesztés során. Megvalósult a teljes körű akadálymentesítés, amely magába foglalja a rámpák, a lift, taktilises vezetősávok és az induktív vezetőhurkok kiépítését, illetve a nyílászárók, a padlóburkolat, az elektromos- és fűtési rendszer, a szennyvízhálózat, a hőszigetelés cseréjét, emellett bővült az óvodai eszközpark, többek között oktató-nevelőeszközökkel, beépített udvari játékokkal. Az intézményfejlesztés során óvodánk két új csoporttal bővült, így 259 kisgyermek befogadására vált alkalmassá.
Csoportjaink homogén szervezésűek, közel azonos életkorú gyermekek járnak egy csoportba..

A megújuló udvarunk, 2000 m2  területén, a város legnagyobb játszóudvarával rendelkezik. Felszereltsége és játékainak minősége az Európai Uniós előírásoknak maximálisan eleget tesz. Az elöregedett fák helyén, 2014 őszén új facsemeték ültetésére került sor, hogy az udvarunk a közeljövőben „Zöld szigetté” váljon.
Célunk még a további fásítás és zöldebbé tétele az udvarunknak, konyhakerttel is gazdagítva, ezt folyamatosan szülői támogatással.

Pedagógiai programunk az "Intézményi dokumentumok" menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található: Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézményének Pedagógiai Programja címmel.

Pedagógusaink gyermekszerető, toleráns, kreatív óvónői személyiségűek. Szakmailag felkészültek, módszertani kultúrájukat folyamatosan bővítik.  A pedagógiai program megvalósításához szükséges kompetenciákkal rendelkeznek, jellemző az önképzés a gyermekek fejlesztése érdekében történő továbbtanulás. Több pályázatban részt veszünk, amely hozzá segíti az óvodát, hogy eszközzel, szakmai tartalommal folyamatosan bővüljön, színesedjen. A közeljövőben szeretnénk egy „mezítlábas” parkot is kialakítani az udvaron, amely hozzásegítené gyermekeinek még több részképesség fejlesztéséhez.
A nevelőmunkát - óvodapedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, logopédus, konduktor, pszichológus, gyógypedagógus- a kollégák együttműködve, az óvodai keretekhez és lehetőségekhez igazodva tervezik és végzik prevenciós és korrekciós munkájukat.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően törekszünk a gyermek személyiségének differenciált fejlesztésére. A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre, nyitottságra törekszenek. Nevelőtestületünk bízik az együttműködés hatékonyságában és hisszük, hogy a nevelő munkánk a gyermekek harmonikus fejlődését és a szülők megelégedését szolgálja.

Pedagógiai értékünk:
Tagintézményünk pedagógiai programja szakmai közösségünk összehangolt munkájának eredményeként született meg, amelyet folyamatosan módosítunk, színesítünk, gazdagítunk.

Óvodánk speciális területei:
Bábjáték a maga sajátos varázserejével komplex módon hat a gyermekre, amelyet ebben az életkorban semmilyen más eszközzel, vagy eljárással nem lehet megismételni, életkorának legjobban megfelelő műfaj.

-A bábjáték értékes művészeti élmény, amely esztétikus hatásokon keresztül formálja a gyermeki személyiséget. Nem csoda tehát, hogy óvodánk a művészeti tevékenységei közül kiemelten kezeli a bábjátékot.

- Mozgás: „ A mozgás az, amelynek segítségével a gyermekek játékosan, kreatívan, örömmel kísérletezve ismerhetik meg a világot és önmagukat.”  /Jean Ayres/
Óvodai nevelőmunkánk gyakorlatába rendszerességgel épül be a mindennapi testmozgás. Meghatározó elemként szerepel a gyerekek életmódjának tervezésében és szervezésében, mind a csoportszobában, mind a tornateremben, mind az udvaron.
A gyermek lételeme a mozgás, melyhez nincs szüksége külön motivációra, hiszen képtelen nem mozogni. A legintenzívebben minden külső kényszer nélkül fejleszthető a mozgáskultúra.

A sikeres pályázatunk lehetővé tette, hogy óvodásaink 5 féle sportággal megismerkedhetnek alapszinten.

Zeneovi tehetséggondozó műhely: Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák "gyermekvilág" tehetséggondozó programjának része, amely 2010 óta Tehetségpontként működik. Fontosnak tartjuk, hogy felismerjük, azonosítsuk, érdeklődésüknek megfelelően fejlesszük a zenei tehetségígéreteket. Mindemellett csoportjainkban a mindennapi tehetséggondozás is fontos szerepet kap, amelyben nagy segítséget nyújt a műhely vezetője.

MINŐSÉGÜGYI EREDMÉNYEK VISSZACSATOLÁSA 2015/2016. nevelési évben.

SZÜLŐK  elégedettség mérése -   Pitypang tagintézményben

I. Elégedettségmérés célja:
Az intézményünk működésére vonatkozó szülői elégedettség és igény megismerése.
Célérték: 94% (4,7).
Mintavétel szabálya: óvodai ellátásban részesülő minden 3. gyermek szülője ( 83 db kérdőív) és a tehetséggondozásban részt vevő gyermekek szülei közül (10 db kérdőív) került kiosztásra.

Válaszadási hajlandóság: 65 %
A mérés ideje: 2016. április
A szülők az intézményi (SZVÓ) átlag felett értékeltek több területet tagintézményünkben:

-          Egészséges életmód (4,8) /elégedett vagyok az óvoda által szervezett mozgáslehetőségekkel/

-          Kommunikáció /elérhetőség, nyitottság, partnerközpontúság/ (4,8) területén pozitív változás tapasztalható az előző méréshez képest, mivel óvodánk nyitott és együttműködő a szülői igényekre.

-          Tevékenységben történő tanulásszervezés (4,7 és 4,9 közötti eredmények).

A szülők részéről megfogalmazott szöveges válaszok (33 db) az óvodánkban dolgozó óvodapedagógusok és technikai dolgozók magas szakmai munkáját elismerik, dicsérték a pályázatokból folyamatosan bővülő eszköztárunkat és igényes programkínálatunkat is pozitívan értékelték.

A tagintézményünk és az intézmény (SZVÓ) számára néhányan a szülők közül javaslatokat fogalmaztak meg, melyeknek tagintézményi és intézményi szintű megvalósítására vagy beépítésre csak abban az esetben van lehetőség, ha az működési szabályzatunkkal és pedagógiai értékeinkkel koherens.

Tagintézményi specifikumok:
A tagintézményi specifikumaink a bábozás és a mozgás. Nagyon széles körű fejlesztési lehetőséget biztosítanak a gyerekek számára, ezért beépítésre kerültek a mindennapi gyakorlatba.

A gazdag kínálatot és a megvalósulást a szülők magas elégedettsége jellemzi: a terület átlagértéke:4,7 valamint a szülői hozzászólások is ezt tükrözik.

Pedagógiai innovációnk:
A 2011/12-es nevelési évtől a projektpedagógiát alkalmazzuk a tanulásszervezés gyakorlatában, amelyben a hagyományos óvodai nevelés célját, feladatát sokszínűen, gyermekközpontúan tudjunk a mindennapjainkban megvalósítani, a gyermeki ötletekre építve. Sikeresen megvalósul a Varázsceruza program a nagycsoportokban, illetve 2011 óta egy interaktív tábla is rendelkezésünkre áll, megsegítve munkánkat az iskolára való előkészítésben.

Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés, ezért is tartottuk fontosnak, hogy az Óvodánkat támogató Alapítvány segítségével kialakítsunk egy Só-, fény,- aromaterápiás szobát, amely a felső légúti megbetegedések megelőzésében nyújt nagy segítséget az óvodánkba járó gyermekeknek és szüleiknek.
Csoportjaink heti rendszerességgel látogatják a szobát, ahol anyanyelvi fejlesztések, egyéni fejlesztések, mesehallgatások gazdagítják a szobában töltött időt.
A Szülők mindennap a délutáni időszakban tudják látogatni és igénybe venni ezt a modern, minőségügyi okirattal rendelkező helyiségünket.

A Pitypang Tagintézmény a Hetényi Géza Megyei Kórház Gyermekosztályáról gyógyultan távozó kis betegeit is szívesen fogadja a Só szobában, hogy a gyógyulást támogathassuk.

A tagintézmény főbb rendezvényei:

 • Őszköszöntő
 • Állatok világnapja
 • Egészségnap
 • Mikulás várás
 • Adventi készülődés
 • Fergeteges Farsangi Mulatság
 • Tavaszi jeles napok
 • Közlekedési nap
 • Anyák napi köszöntés
 • Nagyok búcsúzója
 • Gyereknap
 • Családi sportdélután
 • Ovi- Bál

Küldetésnyilatkozatunk:
Mi, a Pitypang tagintézmény dolgozói valljuk, hogy a magas szintű szakmai munkával, tudással neveljük és fejlesztjük óvodásainkat, olyan nyugodt, érzelem gazdag óvodai környezetet biztosítunk, amely lehetőséget ad az életkornak megfelelő egyéni képességek kibontakoztatására. Munkánk során olyan speciális pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek a gyermeki személyiség fejlesztését segíti a különbözőségek figyelembevételével. A bábbal és a mozgással, mint kiemelt terület hozzájárulunk a gyermekek közötti pozitív kapcsolat létrejöttéhez, amelynek során művészeteket befogadó, mozgást szerető gyermeki személyiség alakul ki.

Alapítványunk:
Alkotó Gyermekekért Alapítványunk célja a játék és egyéb alkotó tevékenységek színvonalának emelése, skálájának bővítése, a család-óvoda együttnevelési hatékonyságának növelése.Alkotó Gyermekekért Alapítvány
Címe: 5000 Szolnok, Jósika út 2.
Adószáma: 18833049-1-16
Számlaszáma: 70300046-11020105