Szivárvány Tagintézmény

logo szivarvanyAz óvoda címe: Szolnok, Aranyi Sándor 1/b.
A térképért kattintson ide!
E-mail :Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 20/524-5226

Óvodavezető neve: György Csilla
Fogadóórája: minden hónap első kedd 16.00-17.00
Gyermekvédelmi felelős neve: Csörögi Brigitta
Fogadóórája: igény szerint

1998-ban létrehozott Szemünk Fénye Alapítvány
célja: A gyermekek testi, lelki egészségének, edzettségének fejlesztése, a gyermeki játék leghatékonyabb eszközével.
Adószáma:18830431-1-16


Óvodánk bemutatása

sziv_2.jpg A Szivárvány Óvoda a Széchenyi lakótelepen helyezkedik el.
1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben épült, így idén már 30 éve fogadja a lakótelepről és a körülöttünk levő családi házas környezetből érkező gyermekeket.
Óvodánk jelenleg öt csoportos, 113 gyermek befogadására alkalmas. A homogén, azonos életkorú gyermekek fogadására kialakított csoportok csoportbábjaikról kapták nevüket (Pillangó, Süni, Egérke, Nyuszi, Csiga).
A gyermekek nevelésével, fejlesztéséve:
-    9 fő óvodapedagógus, amelyből
-    7 fő szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus

- közoktatás vezetői 1fő
- gyógytestnevelés 2 fő
- ének - zene 1fő

-    2 fő Montessori pedagógiát végzett óvodapedagógus
-    1 fő Sindelar végzettséggel rendelkező óvodapedagógus
-    5 fő Difer mérés elvégzésére jogosító tanfolyamot végzett óvodapedagógus
-    1 fő individuálpszichológiát végzett
-    1 gyermektánc oktató tanfolyamot végzett
-    1 fő pedagógiai asszisztens
-    5 fő dajka

-    1 fő konyhás
-    1 fő karbantartó
segíti a nevelő munkánkat.


Esztétikus, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, jól felszerelt csoportszobáink 25 gyermek befogadására alkalmasak.
A gyermekek számára a szabad mozgás lehetőségét változatos mozgásfejlesztő eszközökkel biztosítjuk.

Óvodánkban 3 fejlesztőszoba áll a gyermekek és az óvodapedagógusok rendelkezésére.
Örökmozgó tehetségdecentrum "Ugri-bugri" tehetségműhelyében folyik a tehetséggondozás, a tornaszobában a speciális mozgásfejlesztő eszközök segítségével a mozgáskoordinációban lemaradt gyermekek felzárkóztatására illetve a Mozgáskotta módszer alkalmazásával komplex személyiségfejlesztésre nyílik lehetőség.
Ezeken felül a kiemelkedő zenei érzékkel rendelkező gyermekek részére Zene-Manó műhely nyújt zenei többletet.
A  jól felszerelt fejlesztő szoba a fejlesztőpedagógus és a logopédus munkáját segíti.
Óvodánkban a Montessori pedagógiával és eszközrendszerével is megismerkedhetnek a gyermekek. Két csoportban, két szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógus mély elhivatottsággal segíti, fejleszti ezzel a módszerrel is a gyermekeket.
Óvodánk udvara az egészséges életmódra nevelés fontos helyszíne, amely a gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését segíti. Mozgásfejlesztésre szolgáló, különböző méretű fajátékokkal, mobil eszközökkel, homokozókkal és a nagymozgáshoz füves területekkel tesszük alkalmassá gyermekeinknek a játszórészt.
GYERMEKKÉPÜNK
sziv_3.jpg A mi óvodásaink játékos, egészséges, fejlett Én-tudattal rendelkező gyermekek. Pozitív emberi kapcsolatokat építenek; önmagukat, másokat képesek elfogadni.
Óvodásaink környezetükben jól eligazodnak, természetet tisztelő, szerető gyermekek.

ÓVODAKÉPÜNK
A mi óvodánkban esztétikus, biztonságos környezetben játszhatnak és mozoghatnak a gyermekek. A családi nevelést kiegészítve, jól felkészült, gyermekszerető óvodapedagógusokkal és dajkákkal szellemileg, fizikailag aktív, a társas együttélés alapvető normáit, szokásait betartó 3-7 éves korú gyermekeket nevelünk.
Kiemelt értékeink
- Élménygazdag óvodai élet, a gyermek tapasztalatszerzésének sokszínűsége, gazdagsága.
- Érzelmi biztonság.
- Szeretetteljes légkör.
- Játék és mozgás hangsúlyozásával, sokoldalú alkalmazásával a gyermekek személyiségének komplex fejlesztése.
- Jól képzett, stabil nevelőtestület, együttműködő kollektíva.
- Óvoda-család kapcsolata.
- Óvodánk esztétikus környezete.


NEVELÉSÜNK CÉLJA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK
sziv_4.jpg Családi nevelésre alapozó, szeretetteljes, élményre épülő, tevékeny óvodai légkörben, a gyermek adott fejlettségéből kiindulva, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, a játék középpontba helyezésével.
Egészséges, fejlett képességekkel bíró, környezetében jól eligazodó, önmagát és másokat elfogadó gyermekek nevelése.


"A GYERMEKEINK SZÁMÁRA A JÁTÉK, A MOZGÁS MAGA AZ ÉLET!"
Itt a Szivárvány Óvodában, mi óvó nénik és daduska nénik sokszínű, tapasztalatokban gazdag mindennapokkal várjuk óvodásainkat. Szeretetteljes légkörben, érzelmi támaszt nyújtva, emberi méltóságukat tiszteletben tartva neveljük a ránk bízott gyermekeket.
Valljuk, hogy mindezt csak a családdal együttműködve, őszinte partneri kapcsolatban valósíthatjuk meg.

Pedagógiai programunk az "Intézményi dokumentumok" menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.
PROGRAMUNKRÓL:

sziv_5.jpg "Addig is míg nagy leszek" óvodai programunk sok éves  óvodai gyakorlati munka eredményeként jött létre. A gyermek alapvető tevékenységeire, a játékra és a mozgásra épül, e köré szervezi pedagógiai és pszichológiai feladatait.
Tartalmát tekintve összhangban van az Óvodai Nevelés Országos Alapprogrammal, a Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programjával. A helyi sajátos körülményekhez igazítottan magában foglalja és megőrzi a magyar óvodapedagógia mindazon nevelési értékeit, amelyek gyakorlatunkban jól beváltak.
Kiemelten figyelemmel kísérjük az egyes gyermek személyiségfejlődését. A szocializációs időszaktól kezdődően, a gyermeki megfigyeléseken keresztül, a projekt tervek feldolgozásával gondot fordítunk az egyéni fejlesztések megvalósulására; tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. (SNI, HHH)


sziv_6.jpg

Óvodánkban a gyermek tanulásának a színtere a játék, amit egymástól "játék és tanulás" nem különítünk el. A fejlődést állandó folyamatnak tekintjük, ahol nem szabunk merev időbeli határokat a játékban a tanulásnak. Mindenkor figyelembe vesszük a gyermek életkori sajátosságait és egyéni fejlődési ütemét. Építünk a gyermek önkéntelen figyelmére, cselekvő gondolkodására, alkotó képzeletére. Sok cselekvéssel, utánzással, gazdag tevékenység kínálattal, a szabadon rendelkezésre álló mozgásos eszközök használatával biztosítjuk a gyermek számára a sokoldalú érzékelést, az önálló tapasztalatszerzést.
  Szakmai innovációnk első "mérföldköve" a projekt pedagógiai módszer elsajátítása és alkalmazása a tanulásszervezés területén a mindennapi óvodai életben - összhangba hozva a mozgással és a Mozgáskotta módszerrel.


sziv_7.jpg

Második "mérföldkövünk" a Montessori pedagógia elsajátítása, eszközrendszerének megismerése, alkalmazása és az óvodai életbe történő beépítése.
Kettő csoport alkalmazza a mindennapokban a Montessori pedagógiát.
Óvodánkban a heti két alkalommal történő szervezett mozgásfejlesztés közül az egyik a Mozgáskotta módszerével és eszközkészletének használatával valósul meg, a másik a játék, az atlétika, torna jellegű, illetve láb- és tartásjavító gyakorlatokból tevődik össze. A Mozgáskotta módszer egy olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusnak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti a gyermekek testi,- kognitív képességeit, fejlesztő hatása az egész személyiségre irányul. A módszer gyakorlatában a fizikai fejlesztés mellett az érzelmek, az ismeretek, a képzelet, a figyelem, a gondolkodás dominál.
Szoros kapcsolatot ápolunk a városrész sport tagozatos általános iskolájával (Széchenyi Krt-i Általános Iskola) és a Tiszaligeti Sportcentrummal. Az iskola lehetőséget biztosít számunkra, hogy a nagycsoportosaink szervezett mozgásfejlesztését (Mozgáskotta foglalkozáson kívül) az iskola tornatermében valósíthatjuk meg. A Tiszaligeti Sportcentrum szervezésében nagycsoportos óvodásaink mozgásfejlesztését a Bozsik program keretében heti rendszerességgel szakképzett edző segíti a Zöld ház tornatermében.
A jól működő Minőségirányítási rendszerünknek köszönhetően a gyermekektől, a szülőktől, a dolgozóktól állandó visszajelzést kapunk a munkánkról, ezzel is hozzájárulva a nevelő munkánk hatékonyságának növeléséhez.

Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat!

Szivárvány Óvoda Nevelőtestülete