Zengő Tagintézmény

logo zengoAz óvoda címe: 5000 Szolnok, Czakó Elemér u. 4.
A térképért kattintson ide!
Telefon: +36 20/525-9110
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Bozsóné Jakus Tünde
fogadóórája: minden páros hét szerda 15.00-17.00 előzetes egyeztetés alapján
Gyermekvédelmi megbízott: Zsideiné de Jonge Kinga
fogadóórája: minden hétfő 17.00 előzetes egyeztetés alapján

Pedagógiai programunk az "Intézményi dokumentumok" menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.

 

Szállj fel mellém, ...indul a szekér!
Óvodánk Szolnok város egyik jelentős városrészében a Széchenyi lakótelepen szívében helyezkedik el. 7 csoportunkban folyó nevelőmunkát segíti gazdag eszközellátottságunk, melyet Magvacska Alapítványunk támogatásával, pályázati lehetőségek kihasználásával tovább bővíthetünk a minőségi munka szolgálatában.

A Szolnok Városi Óvodák tagintézményeként elsődleges célunk az, hogy minden hozzánk érkező kisgyermek - a befogadó szemléletnek köszönhetően -  szeretetben, biztonságban érezze magát, bízzon önmagában és másokban, ismerje meg saját értékeit és érdeklődjön a világ dolgai iránt. Ehhez illeszkedően emeltük be nevelési értékeink fő komponensének a néphagyományőrzést, a Montessori pedagógia eszmerendszerét, a projektpedagógia elemeit. Eredményességünket gyermekeink és szüleik egybehangzó elégedettsége igazolja. Sikerünk titka: a család bevonásával, az élmények, az igazi elmélyült játék segítségével fejlesztjük a gyermekek egyéni képességeit segítségül hívva a Montessori pedagógia gazdag eszköztárát.

mindennapi munkánk alapkövei:

  • néphagyomány ápolás
  • projektpedagógia
  • montessori szemlélet
  • élmény-játék-tevékenység
  • tehetséggondozás, egyéni képességfejlesztés
  • minőségirányítás, minőségfejlesztés

...Nálunk mindig történik valami!

Néphagyomány ápolás
Már belépéskor ezer jel árulkodik arról, hogy a néphagyomány ápolás fontos szerepet tölt be mindennapjainkban. Épületünk helységeinek berendezésekor, díszítésekor nagy figyelmet fordítottunk a magyar népi kultúrához igazodó bútorzat, textíliák, természetes anyagok kiválasztására. Csoportszobáink felszereltsége a néphagyomány ápolás és a kézművesség eszköztárát gazdagon tartalmazza. Az óvodai nevelés elemeit a magyar néphagyományőrzés sokszínű tevékenységrendszere gazdagítja. A gyermek cselekvésén keresztül, olyan  későbbi életre is meghatározó élményeket kap, amelyek a szülőföldhöz,  társaikhoz való érzelmi kötődést alapozzák meg. Régmúlt idők szokásainak felidézésével érezheti egy nemzethez tartozunk. Közös ünnepeinken óvodai népviseletbe öltözünk és összegyűlik a Zengő Ovi apraja nagyja. 

Jeles napjaink: szüret, vásár, lucázás, betlehemezés, farsangolás, kiszézés, húsvétolás, pünkösdölés.

Élményorientált - tevékenységközpontú játék – Projektpedagógia
Mindennapjaink során célunk projektmódszert alkalmazásával, játékba ágyazott tevékenység szervezéssel, olyan készségek kialakítása, képességek fejlesztése, amely alkalmassá teszi a gyermekeket arra, hogy tudását maga szerezze meg, és azt más helyzetekben, változatos körülmények között is alkalmazni tudja. Gyermeki aktivitás, motiváció ébren tartása, kompetencia érzés fenntartása, kreativitás, divergens gondolkodás fejlesztése. A módszer alkalmazása lehetővé teszi, hogy a gyermekek, önkéntesen, egyéni elgondolásaik megvalósításával vegyenek részt a tevékenységekben.
A projekt típusú tevékenységszervezés fontos eleme az élmény, amellyel biztosítjuk az érzelmi ráhangolódást, befogadást, a belülről motiváltságot az ismeret feldolgozó folyamatban. A cselekvő tapasztalatszerzés során a gyermekek együtt tervezik, szervezik és valósítják meg elképzeléseiket a problémák megoldásához vezető utak keresésében.

Egyéni képességfejlesztés – Tehetséggondozás
Az óvodai évek alatt folyamatosan nyomon követjük életkorhoz igazodóan különböző képességterületeken gyermekeink fejlődését.
A gyermekek megfigyelését követően, mind a játékban, mind pedig a projekteket követő kiürülési időszakokban egyéni fejlesztési tervek alapján segítjük a gyermekek képességeinek fejlődését a gyorsabban fejlődő gyermekek és a lassabb érési ütemű gyermekek esetében is.
Ebben a folyamatban nagy segítség számunkra a Montessori pedagógia eszközrendszere. „Segíts, hogy magam csinálhassam!” – gondolatiságát követve kibontakozó tevékenység célja, hogy gyermeket saját fáradozásai útján segítse hozzá az egyre nagyobb mértékű önállósághoz és tökéletesedéshez.
A tanításközpontúság helyett az önálló tanulást helyezi előtérbe.
Folyamatosan készítünk saját eszközöket, fejlesztő játékokat a feldolgozott témához és a gyermek érdeklődéséhez igazítva.

Gurul a szekér…meg sem áll!

Referenciaintézményi pályázatban újabb lehetőséget látott nevelőtestületünk a továbbfejlődésre.
Az előminősítési szakaszban igazoltnak vélték szakmai - pedagógiai felkészültségünket a jó gyakorlataink átadására. Ebben az innovatív folyamatban a pályázat kereteink belül számos képzésen keresztül sajátíthattuk el a minőségi szolgáltatások biztosítását.
A pályázat megvalósulása a tudatos és mindig megújulni vágyó kollégáink, ötleteinket támogató-együttműködő szülők közös sikere.

Eredményességünk záloga
Minőségirányítás - nyomon követés
Pedagógiai munkánkat a rendszeresen műköttetett önértékelő, értékelő folyamatok segítik - jó alapjai saját rövid és hosszú távú fejlődési útjaink meghatározásához. Partnereink elégedettsége a mi sikerünk. Minőségirányításunk középpontjában a gyermeki és szülői elégedettségmérések állnak., mely kiegészült a hozzánk látogatók megkérdezésével. Javaslataik, jelzéseik segítik továbbfejlődésünket.