A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatója
az óvodakötelezettség alóli felmentéssel kapcsolatos eljárásrendről

Tisztelt Szülő!

 

Alábbiakban tájékoztatjuk az óvodakötelezettség alóli felmentés eljárásáról:

A kérelmező szülő a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó kérelmét kitöltve - felvezetve rajta a körzeti védőnő véleményét is - benyújtja a Szolnok Városi Óvodákhoz. A kérelem letölthető innen:

A benyújtott kérelemre az óvodavezető is rávezeti a véleményét, amelyet 5 napon belül továbbít a Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője felé. Ezt követően, a felmentésben hozott határozatról, annak jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül  értesíti a Szolnok Városi Óvodák vezetőjét.

A rövid határidőkre való tekintettel, valamennyi kérelmezőnek az óvodai beiratkozáskor jelentkezési lapot kell leadnia az általa kiválasztott tagóvodában, a jelentkezési lap megjegyzés rovatában bejelölve, hogy felmentéssel kapcsolatos kérelmének elbírálása folyamatban van.

Amennyiben a szülő kérelme pozitív elbírálásban részesül, a jegyzői határozat birtokában, a felvételi határozata visszavonásra kerül a Szolnok Városi Óvodák részéről.

Abban az esetben, ha a kérelem elutasításra kerül, a gyermek a felvételi határozat szerinti tagóvodában kezdi meg az óvodát.