Ovi-kukucska

Kedves Szülő!

Szeretettel köszöntjük Önt abból a célból, hogy gyermeke hamarosan óvodáskorba lép. Jelentős esemény ez, hiszen az óvoda az első szocializációs színtér valamennyi család életében.

A Szolnok Városi Óvodák évek óta az „OVI-KUKUCSKA” programsorozat keretében biztosítja, hogy a leendő óvodások és szüleik személyesen is bepillantást nyerjenek a tagintézmények működésébe. Sajnálatosan az előző két évben a pandémia ezt nem tette lehetővé. A folyamatosan változó járványügyi helyzet miatt ebben az évben először a gyermekek és szülők számára két alternatívával készültünk. Az első a hagyományosan személyes jelenlét biztosításával működő „Ovi-Kukucska” 2022. április 11-13. közötti időszakban. A második lehetőség pedig a tagintézményekről készült képes kisfilm, amely az intézmény honlapján tekinthető meg.   

A Szolnok Városi Óvodák a város egész területén biztosítja az óvodás korú gyermekek nevelését, fejlesztését. A tagintézmények és a csoportszobák hangulatos berendezése családias légkört biztosít és jelzi az adott óvodára jellemző egyéni arculatot, sajátosságot.Óvodapedagógus kollégáink jól képzettek. Több tagintézményben Nívó szintet teljesítő óvodapedagógusok, az életpálya-modell szerinti minősítéssel rendelkező kollégák, illetve egyedi szakterületre irányuló végzettséggel rendelkező pedagógusok foglalkoznak a bennünket választó gyermekekkel. Az óvodai fejlesztő munkát jól felkészült gyógypedagógusok, nyelv-és beszédfejlesztők, mozgásfejlesztők és óvodapszichológusok segítik.

Célunk, hogy az óvodai évek alatt a „mi óvodásaink” a közösségi élet és a kulturált életvitel szokásait, normáit jól ismerjék. Legyenek önállóak, nyitottak és érdeklődőek a világra, motiváltak a tanulásra. Az óvodai évek alatt megszerzett ismeretek, képességek, attitűdök teszik őket alkalmassá az iskolai életre.  

A Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben szeretetteljes légkörben, a gyermekek szükségleteire alapozva folyik az óvodai nevelés. Közös szakmai értékrendünk, amely minden óvodában jelen van és megvalósul: a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése és szocializációja; az egészséges életvitel alakítása; valamint élményszerű, játékban megvalósuló tapasztalatszerzés, óvodai tanulás. A közös szakmai értékrenden felül minden tagintézmény más és más pedagógiai tartalommal gazdagítja az óvodai nevelés minőségét. A tagintézmények eltérő, színes előnyös különbözőségét, sajátos arculatát a mellékelt Lapozgató tájékoztató kiadvány mutatja be.   

Kedves Szülő!

Kérem, tájékozódjon a honlapunkon www.szolnokiovodak.hu a 2022/2023. nevelési év óvodai beiratkozásáról, az óvodai körzetekről.

Szeretettel várjuk Önt és leendő óvodásunkat. Éljen a lehetőséggel, válasszon programjaink közül!                                                             

Szolnok, 2022. 03. 24.

                                                                                          Szamosfalviné Törőcsik Ibolya

                                                                                                              igazgató