Százszorszép

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Czakó Elemér út 2.

Telefon: +36 20/521-4713

E- mail: szazszorszep@szolnokiovodak.hu

Tagintézmény vezető: Zrupkó Katalin

Telefon: +36 20/356-3475

Fogadó órája: Kéthetente, szerdai napon 13:30 – 17 óráig

Gyermekvédelmi megbízott: Baranyóné Bóra Annamária

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

A Mi óvodánk, a Szolnok Városi Óvodák tagintézménye, a Széchenyi lakótelepen helyezkedik el, belső környezete igényes, esztétikus, családias. Négy csoportunk 88 gyermek befogadására alkalmas.

Csoportjaink homogén összetételűek.

Kiemelt célunk, hogy minden hozzánk érkező kisgyermek – befogadó szemléletünknek köszönhetően – érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt légkörben élje mindennapjait.

Szakmai munkánk értékeit az élmény, tevékenység és a projektben való tanulásszervezés hatja át.

Óvodáskorú gyermekeink számára az átlagosnál kicsit eltérőbb és emeltebb szintű művészeti értékeket közvetítünk mese – vers területén. Hiszünk a mesék varázs erejében, azok komplex személyiségfejlesztő hatásában. Játszani, mesélni, mesét játszani szeretnénk olyan módon, melynek természetes hozadéka a gyermeki személyiség fejlődése.

Gyermekeinket a családi nevelést kiegészítve szocializáljuk, neveljük, fejlesztjük. Az Óvoda –

család kapcsolatának kiépítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Hiszünk abban, hogy az óvodai nevelés nem lehet eredményes a családi nevelés nélkül, elengedhetetlen az összhangban történő nevelés.

Nevelőtestületünk tagjai:

Tagintézmény vezető: Zrupkó Katalin

Óvodapedagógusok: Baranyóné Bóra Annamária, Bertáné Nagy Katalin, Czakó Anita, Fóti Enikő, Földesné Kovács Szilvia, Órás Ibolya, Sallai Judit.

Pedagógiai programunk az “Intézményi dokumentumok” menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Célunk: közvetlen, őszinte kapcsolatrendszer kialakítása. Megbecsülés, nyíltság, tisztelet, következetesség az elvárásokban és a nevelésben.

Intézményünkben nyomom követjük a gyermekek fejlődését – az óvodába lépéstől az iskolába lépésig minden gyermek tervszerű szakmai megfigyelésben és támogatásban részesül.

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Óvodánk előminősített referencia címmel rendelkezik – „A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény”.

A „Jó gyakorlataink” megnevezése:

  •  „Mesefának ezer ága” – komplex személyiségfejlesztés a mesén keresztül
  •  Óvoda – család újszerű gyakorlata – bevontság, együttműködés

„Mesefának ezer ága” komplex személyiség fejlesztő programunk újszerűsége megmutatkozik a mesékhez kapcsolódó ceremóniákban, gyermek – gyermek, szülő – gyermek bevontságában, periódikusan ismétlődő színterekben, változatos feldolgozásokban, csoport szintű és tagóvodai szintű elemekben, melyek komplex módon fejlesztik a gyermeki személyiséget.

Speciális programjaink, lehetőséget adnak arra, hogy a családok megismerkedjenek egymással, baráti kapcsolatok alakulhassanak.

Óvodánkban „Túl az Óperencián” tehetséggondozó műhely működik a kiemelkedő képességű gyermekek részére. Meggyőződésünk, hogy az a gyermek, aki az óvodában lehetőséget kap az önkifejezés különböző formáinak átélésére, megismerheti az önfeledt bábjáték, drámajáték örömét és szabadon, gazdag fantáziával játszhat, felnőve sokkal több lehetősége lesz majd arra, hogy alkotó, kreatív emberré váljon.

Nevelőtestületünk azonos értékrendet képvisel, mely egységes célokat, feladatokat, elveket tartalmaz és óvodánk minden csoportjára érvényes.