Tiszavirág

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Czakó Elemér utca 2.

Telefon: +36 20/914-1465

E-mail cím: tiszavirag@szolnokiovodak.hu

Tagintézmény vezető: Eszenyiné Drab Márta

Gyermekvédelmi megbízott: Nagy Brigitta

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Tagintézményünk Szolnok város Széchenyi lakótelepi területén helyezkedik el. Óvodánk 4 óvodai csoportszobával rendelkezik, melyből jelenleg 2 csoport működik, amely 44 gyermek befogadására alkalmas. Ez lehetővé tette a családias, barátságos, esztétikus környezet kialakítását az ideérkező gyermekeket számára. Helyet kapott óvodánkban egy SÓ SZOBA mely támogatja a gyerekek egészségét, illetve rendelkezünk Tornaszobával, mely segíti a mindennapos testmozgás megvalósulását.

Csoportjaink életkori összetétele: vegyes (Méhecske, Breki)

Nevelőközösség létszáma: 10 fő

Ebből: 4 fő Óvodapedagógusok, 2 fő Dajka, 2 fő Pedagógiai asszisztens, 1 fő udvaros, 1 fő konyhás.

Óvodai mindennapjainkban elsődleges helyet kap az éneklés, zenehallgatás, hangszeres zene, melynek teljes személyiségfejlesztő hatása vitathatatlan és meghatározó az érzelmi- értelmi szociális téren egyaránt. Csoportjainkban egységes zenesarkot alakítottunk ki, melyben helyet kaptak hangkeltő, ritmusjátszó és saját készítésű eszközök. „Legyen a zene mindenkié” – Kodály Zoltán. ZENEKUCKÓ gazdagító tevékenységei segítik a zenei tehetség ígéretes gyermekek kibontakozását.

Óvodánkban a „mindennapi tevékenységbe ágyazott” nyelvi nevelés elve is érvényesül. ANGOL, NÉMET nyelvvel való ismerkedés játékosan beépül az óvodai mindennapokban. Emellett heti egy alkalommal szervezett formában bábok segítik a nyelvi élményhez jutást. A csoportokban kijelölt polcon helyezkednek el a játékos foglalkozáshoz szükséges eszközök. A nyelvelsajátítás, segíti az idegen nyelvhez való pozitív kötődést. Szakmai munkánk értékeit a projektpedagógia által közvetítjük.

CSALÁD – ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Hagyományaink, programjaink:

– Heti egy alkalommal csoportközi néptánc foglalkozást szervezünk „ÍGY TEDD RÁ” módszer alkalmazásával

– „Zene bűvöletében” projektek

– „Fülemüle” játszóház

– Családi vetélkedők

– Évszak koncertek, táncház

– Vásári forgatag

– Farsang, Kiszézés, Húsvét…

– Tiszavirág Hetek

– Kirándulás, évbúcsúztató, kerti parti

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeket.