Manóvár Tagintézmény

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Bajtárs út 8.
A térképért kattintson ide!
Telefon: +36-20-278-21-80                                                         
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Baranyai Anikó
fogadóórája: minden páratlan hét szerda 16-17-ig
Gyermekvédelmi megbízott: Pomaházi Lászlóné
fogadóórája: minden páros hét szerda 16-17-ig
Szülői közösség elnöke: Szilágyi Andrea
                        Óvodánk adottságairól, valamint tárgyi feltételeiről további információkat olvashat a kedves olvasó a  www.manovarovoda.hu oldalon.

Emberi erőforrásaink, szakmai kompetenciáink:
Az óvoda családias, biztonságos légkörének megteremtéséről a 16 főből álló lelkes, magas szakmai szinten felkészült, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik.
Óvodánkban 8 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő szakképzett dajka, és 1 fő fűtő-karbantartó dolgozik.
Az óvodapedagógusok főiskolai végzettséggel rendelkeznek.
További szakképzettségeink:

 • 1 fő vezető óvodapedagógus szakvizsga, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
 • 1 fő fejlesztő pedagógus szakvizsga, zeneóvoda vezető, TSMT terapeuta végzettség
 • 2 fő nyelv és beszédfejlesztő szakvizsga
 • 1 fő gyógytestnevelés szakvizsga, úszó oktató

Pedagógiai értékek:

Küldetésnyilatkozat:
Mi a Manóvár óvoda nevelőtestülete, elfogadó, szeretetteljes, megerősítő légkört teremtünk a hozzánk járó gyermekek számára.
Valljuk, hogy a gyermek összes képessége mozgás útján rendkívül jól fejleszthető, ezért programunkat, a gyermek két legjellemzőbb tevékenységére, a játékra és mozgásra építettük. Óvodánk felvállalja, hogy a gyermekeket az óvodában töltött évek alatt képességeinek maximumára juttatja el. Tevékenységeinket a mozgás öröme hatja át, biztosítjuk az óvodában járó gyermekek számára a felszabadult, örömteli mozgást, játékot.

Jövőkép
A mi óvodánk olyan óvodává szeretne válni, ahol a rendszeres mozgás kiemelt szerepet tölt be, a hozzánk járó gyermekek igényévé válik.

Nevelési cél:

 1. Az óvodáskorú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak valamint eltérő fejlődési ütemének figyelembevételével, célunk, hogy minden gyermek egészséges, harmonikus személyiség legyen.
 2. Rendelkezzen a megfelelő testi-szociális és értelmi képességekkel és érettséggel.
 3. Minden gyerek képességeinek maximumát éri el a mozgásra-játékra alapozva.
   

Vonatkozó alapelvek:

 • A hozzánk járó gyermekeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
 • Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése.
 • Mozgásra és a játékra alapozva szervezzük a nevelési területeken végzendő feladatainkat.
 • Biztosítjuk az egyéni differenciált fejlesztést, a gyermek egyéni képességeihez igazodó megfelelő műveltségtartalmak közvetítését.
 • Megteremtjük annak lehetőségét, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
 • A gyermekek önmagukhoz való fejlesztése az elvünk a családi nevelés mellett.
 • Lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására (Manóműhely)

 

Só terápia óvodánkban
Óvodánk Só terápiás szobával rendelkezik.  A só szoba kialakításához az Erdélyből származó parajdi kősót használtuk. A só szobában a gyerekek aktív időtöltés közben (ének, rajz társasjáték) élvezhetik a só terápia pozitív hatásait, s vidáman játszadozhatnak a parajdi só őrleménnyel feltöltött só homokozóban is. Óvodánkban a gyerekek minden héten részt vesznek só terápiás foglalkozáson, de természetesen szülővel bármikor igénybe vehetik a só kedvező hatásait. 2014-ben nyertes pályázat által a só szoba eszközkészletét fejlesztettük, Só lámpákkal, só szekrénnyel bővült a szoba.
A só terápia kedvező hatásairól bővebben olvashatnak honlapukon  www.manovarovoda.hu oldalon.

Pedagógiai innovációk:
 Ebben az életkorban a kisgyermekek fő tevékenységi formája a mozgás és a játék. Ennek érdekében pedig mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek mozgásigényeit kielégítsük a mindennapok folyamán is. Hiszen a csoportok heti rendjében mindennap megjelenik a szabad mozgás, és a mindennapos testnevelés. Óvodánk helyi nevelési programja saját szakmai meggyőződésünk alapján a játékra és a mozgásra épül. A mozgás fejlesztés kiegészítésére használjuk a MOZGÁSKOTTA módszert.

Pedagógiai programunk az "Intézményi dokumentumok" menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.

Mozgáskotta:
A mozgáskotta módszert hatékony segítségnek tartjuk, mivel alkalmas a meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek kibontakoztatására, differenciált fejlesztésre. A mozgáskotta alapelvei jól tükrözik a feladat komplexitását, a szemléletváltás fontosságát, az alternatív innovatív módszeres eljárások alkalmazásának szükségszerűségét.

Gyógytestnevelés
Célja: az óvodáskorú gyermekeknél a veleszületett illetve szerzett elváltozások, betegségek megelőzése és gyógyítása, tehát az egészség helyreállítása.
Vízhez szoktatás

A gyógytestneveléshez szorosan kapcsolódik a gyermekek vizes edzése. Játékos feladatokon keresztül történik a víz megszerettetése, a merülés, lebegés, siklás, vízbe történő ugrások technikájának megismertetése. Minden gyermek egyéni fejlődési üteme szerint sajátítja el a vízben történő mozgást. Lehetőséget biztosítunk a mellúszás technikájának elsajátítására is.

Tehetségfejlesztés:
Óvodánkban a tehetséggondozás a Szolnok Városi Óvodák egyik tehetség decentrumaként működik. A Szolnok Városi Óvodák kiválóan akkreditált tehetség pont, ezért nagyon büszkék vagyunk, hogy ennek a programnak részesei lehetünk. A Manóműhely részletes programját a "Gyermekvilág" tehetséggondozó program tartalmazza. A Manóműhelyt a vizuális téren kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztése érdekében hoztuk létre.
Mindennapjainkba betekintést nyújt kis filmünk, weboldalunk első oldalán: www.manovarovoda.hu

Óvodánk Alapítványa

"Gyermekeké a jövő" Alapítvány

Alapítványunk több mint 10 éve működik, az alapítványhoz befolyt összegeket játékok vásárlására és eszközeink bővítésére fordítjuk.

Nagyon köszönjük a szülők felajánlásait, és adójuk 1%-át mellyel támogatják óvodánkat.
Adószámunk : 18828863-1-16.

A felajánlásokat pedig az OTP banknál vezetett, 11745004-20070294 számlaszámra tudjuk fogadni.