Manóvár Tagintézmény

logo manovarAz óvoda címe: 5000 Szolnok, Bajtárs út 8.
A térképért kattintson ide!
Telefon: +36 20/278-2180                                                         
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Varróné Nagy Zsuzsanna
fogadóórája: minden páratlan hét szerda 16-17-ig
Gyermekvédelmi megbízott: Pomaházi Lászlóné
fogadóórája: minden páratlan hét csütörtök 16-17-ig
Szülői közösség elnöke: Istenes-Molnár Andrea
                      
 

Az óvoda elhelyezkedése, épület, csoportszobák adottsága, felszereltség:

Óvodánk nyugodt, csendes, utcai zajtól védett területen fekszik. A város minden pontja és a vasútállomás felől is jól megközelíthető. Óvodánk férőhelye 100 fő, amelyben, 4 csoportban foglalkozunk a gyermekekkel. Csoportszobáink gazdagon felszereltek, esztétikusak, tükrözik az óvoda helyi specialitását, a mozgást. Minden csoportszobához külön öltöző és mosdóhelyiség tartozik, ami zökkenőmentességet biztosít a gyermekek ellátásában. Rendelkezünk fejlesztő és tornaszobával, sokféle, speciális tornaeszköz biztosítja az óvodai szervezett mozgásfejlesztést. Továbbá kihasználjuk a folyosót, az öltözőket, a csoportszobákat a mozgásigény kielégítésére, mozgásfejlesztő eszközök elhelyezésére. Az óvoda épülete jól felszerelt, esztétikusan kialakított külső, belső környezettel rendelkezik. Udvarunk parkos, az udvari mozgásfejlesztő eszközök széles kínálata biztosítja minden évszakban a hozzánk járó gyermekek szabadlevegőn való tartózkodását, edzését.

 

Az óvoda családias, biztonságos légkörének megteremtéséről a 15 főből álló lelkes, magas szakmai szinten felkészült, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik.
Óvodánkban 8 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő szakképzett dajka, 1 fő konyhai dolgozó és 1 fő karbantartó dolgozik.
Az óvodapedagógusok főiskolai végzettséggel rendelkeznek.

További szakképzettségeink:

 • 1 fő közoktatási vezető szakvizsga
 • 2 fő fejlesztő pedagógus szakvizsga,
 • 1 fő zeneóvoda vezető, TSMT terapeuta végzettség
 • 2 fő nyelv és beszédfejlesztő szakvizsga
 • 1 fő gyógytestnevelő szakvizsga, úszóoktatói végzettség
 • 1 fő gyermektánc oktató szakvizsga

Valamennyi óvodapedagógus rendszeresen részt vesz szervezett továbbképzéseken.

Pedagógiai értékek:
Küldetésnyilatkozat:
Mi a Manóvár óvoda nevelőtestülete, elfogadó, szeretetteljes, megerősítő légkört teremtünk a hozzánk járó gyermekek számára.
Valljuk, hogy a gyermek összes képessége mozgás útján rendkívül jól fejleszthető, ezért programunkat, a gyermek két legjellemzőbb tevékenységére, a játékra és mozgásra építettük. Óvodánk felvállalja, hogy a gyermekeket az óvodában töltött évek alatt képességeinek maximumára juttatja el. Tevékenységeinket a mozgás öröme hatja át, biztosítjuk az óvodában járó gyermekek számára a felszabadult, örömteli mozgást, játékot.
Jövőkép
A mi óvodánk olyan óvodává szeretne válni, ahol a rendszeres mozgás kiemelt szerepet tölt be, a hozzánk járó gyermekek igényévé válik.
Nevelési cél:

 1. Az óvodáskorú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak valamint eltérő fejlődési ütemének figyelembevételével, célunk, hogy minden gyermek egészséges, harmonikus személyiség legyen.
 2. Rendelkezzen a megfelelő testi-szociális és értelmi képességekkel és érettséggel.
 3. Minden gyerek képességeinek maximumát éri el a mozgásra-játékra alapozva.

Vonatkozó alapelvek:

 • A hozzánk járó gyermekeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
 • Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése.
 • Mozgásra és a játékra alapozva szervezzük a nevelési területeken végzendő feladatainkat.
 • Biztosítjuk az egyéni differenciált fejlesztést, a gyermek egyéni képességeihez igazodó megfelelő műveltségtartalmak közvetítését.
 • A gyermekek önmagukhoz való fejlesztése az elvünk a családi nevelés mellett.
 • Lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására (Manóműhely)

Só terápia óvodánkban
Óvodánkban 2011 nyarán szülői és szponzorok támogatásával elkészült a Só terápiás szoba. A só szoba kialakításához az Erdélyből származó parajdi kősót használtuk. A só szobában a gyerekek aktív időtöltés közben (ének, rajz, társasjáték) élvezhetik a só terápia pozitív hatásait, s vidáman játszadozhatnak a parajdi só őrleménnyel feltöltött só homokozóban is. A só részecskék a légtérbe jutva kifejtik fertőtlenítő hatásukat, elpusztítják a vírusokat, baktériumokat, gombákat, valamint a szervezetvédekező öngyógyító funkcióit stimulálják. A sós levegő belégzésével tisztulnak a légutak, így a szervezetből eltűnnek a fertőző gócok. A só terápia alkalmazásával növelhető a szervezet általános fizikai és biokémiai állapota, melynek hatására javul a perifériás keringés, erősödik az immunrendszer. A só szoba klímája serkenti a légzőszervek aktivitását és a hörgők öntisztulását, mely által csökken a nyálkahártya gyulladása. Óvodánkban a gyerekek minden héten részt vesznek só terápiás foglalkozáson, de természetesen szülővel bármikor igénybe vehetik a só kedvező hatásait.

 

Óvodánk helyi nevelési programja saját szakmai meggyőződésünk alapján a játékra és a mozgásra épül.
Ebben az életkorban a kisgyermekek fő tevékenységi formája a mozgás és a játék. Ennek érdekében pedig mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek mozgásigényeit kielégítsük a mindennapok folyamán is. A csoportok napirendjében megjelenik a szabad mozgás, és a mindennapos testnevelés.

Mozgáskotta:
A mozgáskotta módszert hatékony segítségnek tartjuk, mivel alkalmas a meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek kibontakoztatására, differenciált fejlesztésre. A mozgáskotta alapelvei jól tükrözik a feladat komplexitását, a szemléletváltás fontosságát, az alternatív innovatív módszeres eljárások alkalmazásának szükségszerűségét.
A mozgáskotta foglalkozásokat csoportbontásban szervezzük a délelőtt folyamán. A három életszakasznak nagyon eltérő a fejlődés menete, ezért tartjuk fontosnak és hatékonynak ezt a szervezési formát. A foglalkozásokat minden csoportban az óvodapedagógus tartja.

Gyógytestnevelés:
Célja: az óvodáskorú gyermekeknél a veleszületett illetve szerzett elváltozások, betegségek megelőzése és gyógyítása, tehát az egészség helyreállítása.
A gyógytestnevelés foglalkozásokat megelőzi egy orvosi vizsgálat. (5 évesek szűrése)
A foglalkozásokat szakvizsgázott gyógytestnevelő végzi, az orvos által ajánlott gyermekekkel.

Tehetségfejlesztés

Óvodánkban egy tehetséggondozó műhely működik, a Szolnok Városi Óvodák kiválóan akkreditált Tehetségpontjának egyik decentrumaként

Manóműhely
A műhely a Gyermekvilág Tehetséggondozó Program „Paletta” alprogramja szerint működik. A műhelymunkával elsősorban a vizuális, ének-zene, improvizatív mozgás területén tehetséghajlam jegyeit mutató gyermekek kreatív önkifejezés fejlődését támogatjuk.
A program célja:a vizuális téren többletet mutató és igénylő gyermekek számára folyamatos lehetőség biztosítása képességeik kibontakoztatására, a művészeti tevékenység eszközeivel. A művészetek iránti fogékonyság és érzelmi kötődés fokozása.

Az óvoda közösségi élete: ünnepek, jeles napok, szülői rendezvények

Hagyományok

 • Családi vetélkedő-sport délután
 • Gyermeknapi kirándulás
 • Családi nap-gyermeknap
 • Születésnapok ünneplése
 • Szülők bálja

Ünnepek

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Anyák napja
 • Évzáró

 

Alapítvány
"Gyermekeké a jövő" alapítványunk több mint 10 éve működik, az alapítványhoz befolyt összegeket játékok vásárlására és eszközeink bővítésére fordítjuk.
Nagyon köszönjük a szülők felajánlásait, és adójuk 1%-át mellyel támogatják óvodánkat.
Adószámunk: 18828863-1-16.
A felajánlásokat pedig az OTP banknál vezetett, 11745004-20070294 számlaszámra tudjuk fogadni.

Link: www.manovarovoda.hu