Eszterlánc

ELÉRHETŐSÉGEINK

Óvoda címe: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 129.
Telefon: +36 20/277-0533
E-mail cím: eszterlanc@szolnokiovodak.t-online.hu

Mb. tagintézmény igazgató: Katona Tímár Nikoletta

Telefon: +36 20/351-2844
Fogadó órája: minden hónap első szerdája du. 16.00- 17.00 óráig

Tagintézmény vezető távollétében helyette neve: Vajdáné Csajka Ildikó
Elérhetősége: +36 20/277-0533
Gyermekvédelmi megbízott: Veres Márta
Telefon: +36 20/277-0533
Fogadó órája: minden hónap első hétfője, és előre egyeztetett időpont szerint.

Szülői Szervezet elnöke: Borsós- Balogh Bernadett

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Szolnok külterületén, Szandaszőlősön, zöldövezeti környezetben található óvodánk. A gyerekeket olyan befogadó környezettel várjuk, ahol biztonságban és jól érezhetik magukat. Az óvoda udvara, a csoportszobák berendezése, a kialakított terek alkalmasak a gyermekek mozgás és játéktevékenységének kielégítésére.

Közel homogén összetételű csoportokkal működő óvodánkban szakmailag jól felkészült, gyakorlott óvodapedagógusok dolgoznak. Munkájukat képzett pedagógiai asszisztensek, dajka nénik segítik. Óvodánk karbantartását, udvarunk gondozottságát több szakmában jártas udvaros kolléga végzi.

Az óvodában dolgozó felnőttek együttműködő, elfogadó, bátorító magatartása a gyermekek érzelmi biztonságát segíti, erősíti.

Fontos számunkra, hogy élményeken, tapasztalatszerzésen alapuló, cselekvéses tanuláshoz kötött kirándulásokat, élményszerzéseket biztosítunk, amely hozzájárul a gyermekek meglévő ismereteinek rendszerezéséhez, újak megtapasztalásához. Óvodapedagógusaink szakmai felkészültsége mellett a mindennapi tevékenység szervezéséhez megfelelő eszközrendszerrel rendelkezünk.

Küldetésnyilatkozatunk

Olyan óvodai nevelés biztosítása:

 • ahol érzelmi biztonságban van, jól érzi magát és elégedett a gyermek, a szülő és a nevelésben résztvevő alkalmazott,
 • ahol a gyermek, alkotó részese az óvoda mindennapi életének,
 • ahol érték: az egészség, a helyes viselkedés, a természeti és társadalmi környezet, keresztény kultúra, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés, a másság elfogadása és megértése, tolerancia.

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Tagintézményi pedagógiai programrészünk előnyös specifikuma:

 • Óvodánkban a Jeles Napok megrendezésével a néphagyományaink ápolásával neveljük gyermekeinket, amely hozzájárul ahhoz, hogy változó társadalmi környezetünkben megőrizzük népünk nemzeti örökségét.
 • Családi nevelést kiegészítve végezzük munkánkat, ezért törekszünk a szülőkkel közös rendezvények szervezésére, amellyel elősegítjük a család- óvoda kapcsolatának optimális fenntartását.

Innovációink:

Erdei program: Szolnok természeti kincseinek megismertetése, bemutatása a gyermekek számára élményszerző kirándulások alkalmával; évszaknak megfelelően korcsoporthoz igazítottan. (2011)

Tehetségműhely: Tehetségműhelyünk kiemelt működési területe a Logikai, matematikai terület. Azok a gyerekek vesznek részt a tevékenységekben, akik a megfigyeléseink, méréseink alapján tehetség ígéretek ezen a területen. Heti 1 alkalommal tartjuk a foglalkozásokat, szervezünk külső élményszerzéseket, iskolalátogatást, amellyel gazdagítjuk a műhelyben folyó munkát. (2019)

Innovációs törekvésünk: gyermek néptánc játékos tanítása az „Így tedd rá” program segítségével. (2021)

Pedagógiai programunk „Intézményi dokumentumok” menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.

Hagyományaink, ünnepeink:

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

 • Szüreti mulatság
 • Egészség- hét
 • Adventi készülődés: Mikulás várás, Karácsonyi gyertyagyújtás, Karácsonyi játszóház
 • Farsang: Fánk sütés, Koma tálazás, Medve táncoltatás, Farsangi jelmezes mulattság
 • Hazám, Hazám…
 • Tavaszi jeles napok: Kiszebáb égetés, Húsvéti játszóház, Májusfa állítás
 • Anyák napi köszöntő
 • Gyereknap
 • Nagycsoportosok búcsúzója
 • Pünkösdölés

Alapítványunkról:

Az „Eszterlánc” Alapítvány a szülők közreműködésével jött létre 2002-ben, amelyet 3 fős kuratóriumi tagság működtet.

Az alapítvány működési célja: nevelés és oktatás feltételeinek megsegítése, gazdagítása.

Bevételi forrás: adó 1%, egyéni felajánlások.

Adószám: 188 35948-1-16

Alapítványunk legutóbbi eredményei: színes udvari asztalok, fektetőágyak, hangszerek vásárlása, valamint csoportszobai játékeszközök bővítése.