Kolozsvári

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: Szolnok, Kolozsvári út 21.

Telefon: +36 20/298-3383

E-mail: kolozsvari@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Marsi Ibolya

Elérhetősége: +36 20/336-1138

Fogadó órája: telefonos egyeztetés után

Gyermekvédelmi megbízott: Törőcsik Réka

Elérhetősége: +36 20/298-3383

Fogadó órája: egyeztetett időpont szerint

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Óvodánk a belváros szívében, mégis jól megközelíthetően, csöndes, árnyas helyen található.

Az épület külső-belső színes, gyermekbarát esztétikus megújulása 2021 tavaszán fejeződött be.

4 csoportban fogadjuk a gyermekeket, jól felszerelt szobáinkban. 3 csoportban közel azonos életkorú gyermekek járnak, egyben pedig 3-6 éves korig.

Helyiségeink, udvarunk kialakítása olyan befogadó szemlélettel alakult, hogy a terek biztonságosan, sokoldalúan alkalmasak legyenek a gyermekeink mozgás- és játékigényének kielégítésére.

A gyermekek mindennapjainak érzelmi biztonságát 8 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 4 szakképzett dajka, 1 konyhás, és 1 udvaros segíti, befogadó, bátorító, szeretetteljes légkörben.

Jellemző rájuk a tenni akarás, önállóság, amely alkalmassá teszi őket szakmai kapcsolatok keresésére, alakítására, napi munka tudatos végzésére.

Az élményeken, tapasztalatszerzésen alapuló cselekvéses tanuláshoz felfedezzük a környezetünk, városunk szűkebb és tágabb értelemben vett lehetőségeit: kirándulunk a vízpartokra, erdőkbe, élményeket szerzünk a könyvtárban, hangversenyen, előadásokon.

Az élmények, tevékenységek feldolgozását megfelelő tárgyi eszközökkel tudjuk megtenni, lehetőséget biztosítva a differenciált megoldásra, hogy önmagukhoz képest a legjobb szintet tudják elérni.

A játék elsődlegességét megőrizve, tanulási lánc szervezésén keresztül biztosítunk átfogó, érzelemvilágukhoz kapcsolódó tapasztalatszerzést.

A képességfejlesztés mindig játékos formában, élménybe ágyazva jelenik meg az óvodai élet során.

Törekszünk a munka jellegű tevékenységek megszerettetésére. Eközben a gyermekek megtanulják használni azokat a mindennapi eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felnőttől függetlenül, önállóan elégítsék ki szükségleteiket: kenjék meg a kenyerüket, töltsenek innivalót, töröljék föl, ha valami kiborul.

A mozgás fontosságának biztosítása érdekében hosszú évek óta részt veszünk a Bozsik-programban, melynek során valamennyi nagycsoportosunkkal, heti rendszerességgel látogatunk el a tiszaligeti sportcsarnokba.

A Kodály Iskola uszodájában városi szervezésben valósul meg a nagycsoportosok vízhez szoktatása.

Törekszünk, hogy az óvodásaink iskolára való alkalmasságát megerősítsük, segítsük.

Munkánkat szükség esetén a Szolnok Városi Óvodák szakemberei, logopédus, fejlesztő pedagógusok, pszichológus segítik.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

A MI óvodánkban érték

 • az egészséges életmód,
 • a helyes viselkedés,
 • a természeti és társadalmi környezet szeretete és védelme,
 • egymás elfogadása,
 • a hagyományok ápolása.

A Pedagógiai programunk alapelvei

 • A JÁTÉK az óvodások elsődleges, természetes módon megjelenő tevékenysége, legfőbb élményforrása, amiben lehetősége nyílik a tanulásra, a meglévő ismereteik alkalmazására.
 • Az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD iránti igény kialakítása fontos, amelyet megalapozott, következetes, de rugalmasan kezelt szokásrend kialakításával támogatunk.
 • A JELES NAPJAINK megrendezésével a hagyományaink, szokásaink megőrzésére neveljük a gyermekeinket, hogy a változó társadalmi környezetben is őrizzük a kultúránk értékeit.
 • A CSALÁDI nevelést kiegészítve végezzük a munkánkat, ezért törekszünk az optimális család-óvoda kapcsolat kialakítására közös rendezvényeinkkel.
 1. BLOKK

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Pedagógiai innovációink

 • Mozgáskotta: A Magyar-Mozgáskotta módszer komplex mozgás- és személyiségfejlesztő programja („Magyar Mozgáskotta Módszer a gyermekközpontú módszertani kutatások legújabb eredményeként olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkcióit. Olyan módszert, amely tornaterem híján a csoportszobák átrendezésével is alkalmat nyújt arra, hogy a mozgás és a sport a mindennapok meghatározó élményévé váljon.”).
 • Montessori pedagógia elemei: A hosszú múltra visszatekintő, sikeres, önállóságot segítő pedagógiából, annak eszközrendszeréből merítve segítjük a gyermekeink sokoldalú fejlődését.
 • Tehetségműhely: A matematikai-természettudományos területen is igyekszünk a tehetséges gyermekek megtalálását, és támogatását a saját csoportjukban és a gazdagító műhelyfoglalkozások keretében is.

A „Töprengő” tehetségműhelyünkben a megfigyeléseink, méréseink alapján a matematikai- természeti tevékenységek iránt kiemelkedő érdeklődést mutató 6-8 kisgyermek részvételével valósulnak meg gazdagító, fejlesztő és lazító típusú foglalkozások.

smart

CSALÁD – ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Hagyományaink, ünnepeink:

-Őszköszöntő

-Egészséghét-intézményi program

-Adventi készülődés: Mikulás várás, Karácsonyi gyertyagyújtó

-Farsang: jelmezes mulatság

-Hazám, Hazám…-intézményi program

-Tavaszi jeles napok: Húsvét, májusfa állítás,

-Anyák napi köszöntés

-Gyermekhét

-Évzáró-nagycsoportos óvodások búcsúztatása

ALAPÍTVÁNYUNK

A „Kolozsvári úti óvodáért Alapítvány”

Címe: Szolnok, Kolozsvári út 21.

Célja, hogy az alábbi közhasznú tevékenységgel elősegítse:

 • az óvodás gyermekek neveléséhez, képességeik fejlesztéséhez szükséges, igényes tárgyi feltételek biztosítását,
 • az óvodai gyermekrendezvények támogatását.

Alapítványunk vagyongyarapításának lehetőségei:

 • egyéni felajánlások,
 • óvodai rendezvények,
 • jótékonysági bál bevétele,
 • szülők adója 1 %-ának felajánlása.

Alapítványunk számlaszáma: 18832990-1-16

Tisztelettel fogadjuk és köszönjük felajánlásaikat!