Gézengúz

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Ady E. u 24/a
Telefon+36 20/320-1190
E-mail: gezenguz@szolnokiovodak.t-online.hu
mb. Tagintézmény igazgató: Korom Melinda
Fogadó órája: Minden hónap első keddje 11:00-12:00.
Gyermekvédelmi megbízott: Korom Melinda
Fogadó órája: Szükség szerint

Szülői szervezet elnöke: Bányai Erika

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Óvodánk nagyon kedvező helyen a városközpontban található. Családias, barátságos légkörben, három homogén csoporttal működik. Rendkívüli előnye, hogy a város nevezetességei, fontos épületei az óvodáskorú gyermekek számára könnyen, biztonságosan elérhetőek: Művelődési ház, Kossuth tér, Verseghy Ferenc Könyvtár. Gazdag élményszerzési lehetőséget biztosítunk a könyvtár, színház, múzeum és kiállítások látogatásaival.

Az óvodánkban dolgozó szakemberek szakmailag felkészültek, folyamatos továbbképzéseken, munkaközösségekben vesznek részt. Óvodánkban 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 2 pedagógiai asszisztens, és 1 szakápoló biztosítja a gyermekek számára a harmonikus fejlődést. Tagintézményünk befogadja a cukorbeteg gyermekeket, melynek feltételeit szakképzett egészségügyi ápoló biztosítja az erre alkalmas egészségügyi szobában.

Az óvoda udvara rendkívül kedvező, tágas, füves, gondozott, lehetőséget biztosít a mindennapi mozgás szükségletének kielégítésére, játékos mozgásos élmények átélésére.

Mozgásfejlesztő eszközeink változatosak, sokszínű mozgásformák és játékok gazdag tárházát  biztosítják. A  mindennapos szervezett mozgást segíti nagycsoportosainknak a heti egy alkalommal megrendezett ovis torna a ”Tiszavirág arénában”.

A Tiszaliget parkosított, zöld övezetében, túrákat, kirándulásokat, közös programokat szervezünk a családokkal. Óvodánk jól felszerelt fejlesztőszobájában lehetőség nyílik a gyermeki személyiség és képességek sokoldalú kibontakoztatására.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Sajátos pedagógiai arculatunk, érték és célrendszerünk:

Óvodánk helyi programja komplex személyiségfejlesztésre irányuló saját pedagógiai program.

Sajátos pedagógia arculatunk:

 – Projektrendszerű tanulásszervezés

 – Élményalapú, játékba épített komplex tevékenységszervezés

 – Óvoda-család újszerű együttműködés, bevontság

 – Verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés

Pedagógiai értékeink:  

A gyermek igényeihez és szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód, az egyéni fejlődési ütemhez igazodó differenciálás, az öndifferenciálást lehetővé tevő változatos helyzetek, tevékenységek, módszerek biztosítása. Óvodánkban kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra és környezettudatos magatartásra nevelés.

A közös élmények beépülnek a család mindennapi életébe, segítik az óvoda-család együttműködésének gazdag tartalmi elemeit.

Lehetőséget biztosítunk  a szülőknek a mindennapjainkba való betekintésbe is. Rendezvényeink, szülőkkel való közös kézműves délutánjaink az eredményes együttneveléshez járulnak hozzá.  

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

A család-óvoda kapcsolat csak demokratikus alapon működtethető. Célunk az óvoda és a család partneri kapcsolatának kiépítése, az együttműködés újszerű tartalmakkal való bővítése, gazdagítása, hatékony együttnevelés. A személyiségi és szülői jogok tiszteletben tartásával erősíteni a partneri viszonyt.

Család-óvoda támogató együttműködési formák:

 • Családlátogatás
 • Szülői értekezletek
 • Fogadó órák
 • „Fókuszban”- Szülői Fórum
 • Napi kapcsolat a szülőkkel
 • Szülői Szervezet SZMK
 • Alapítvány
 • Nyílt nap

Óvodai rendezvények, ünnepek, hagyományok:

 • Szüreti mulatság
 • Farsang-szülők bábozás
 • Családi pályázatok, kézműveskedés
 • Ovi-Kukucska
 • Anyák napja
 • Családi nap, gyermeknap
 • Évzáró, nagycsoportosok ballagása
 • Családi alkotói pályázatok kiírása, kiállítások szervezése
 • „Szépítsd az óvodád”

Alapítványunk

Az „Ady Endre úti Óvodáért Alapítvány” 2018-ban megújuló kuratóriuma egy szülőkből és óvodapedagógusokból álló lelkes csapat.

Az Alapítvány az óvoda gyermekeinek biztosítani kívánja a legjobb lehetőségeket a fejlődéshez, ezért a helyi pedagógiai programrészben meghatározott feladatokhoz, tevékenységekhez szükséges fejlesztő eszközök, játékok beszerzését, bővítését támogatja. Célja továbbá az óvoda informatikai és udvari játékeszközeinek bővítése.

Alapítványunk bevételi forrásai: pályázatok, papírgyűjtés évente 2 alkalommal, családi rendezvények szervezése a nevelési év folyamán, alapítványi bál szervezése minden februárban, és az Adó 1 %-nak a felajánlása. Ezeken kívül minden egyéni felajánlást szívesen fogad az Alapítvány.

Délutáni fejlesztő tevékenységeken való részvételre is van lehetőség óvodánkban. A külön foglalkozások az alábbi területeken valósulnak meg: Hittan, Modern tánc (Dalma Dance Club SE), Angol, Néptánc (megvalósul elegendő számú jelentkező esetén).

Tisztelt Szülők, kedves gyerekek!  Kérjük, látogassanak el hozzánk! 

Szeretettel várjuk Önöket!