Mesekuckó

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Czakó Elemér út 2.

Telefon: +36 20/521-4713

E- mail: mesekucko@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: megbízott igazgató Órás Ibolya

Telefon: +36 20/336-1846

Fogadó órája: Kéthetente, szerdai napon 13:30 – 17 óráig

Gyermekvédelmi megbízott: Baranyóné Bóra Annamária

Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák tagintézménye. Az óvoda épülete Szolnok, Széchenyi város részében helyezkedik el, belső környezete igényes, esztétikus, családias – könnyen megközelíthető.

Óvodáskorú gyermekeink számára az átlagosnál kicsit eltérőbb és emeltebb szintű művészeti értékeket közvetítünk mese – vers területén. Hiszünk a mesék varázs erejében, azok komplex személyiségfejlesztő hatásában. Játszani, mesélni, mesét játszani szeretnénk olyan módon, melynek természetes hozadéka a gyermeki személyiség fejlődése.

Óvodánk két vegyes csoportjában a „mindennapi tevékenységekbe ágyazott” nyelvi nevelés elve is érvényesül játékos formában.

Gyermekeinket a családi nevelést kiegészítve szocializáljuk, neveljük, fejlesztjük. Az Óvoda – család kapcsolatának kiépítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Hiszünk abban, hogy az óvodai nevelés nem lehet eredményes a családi nevelés nélkül, elengedhetetlen az összhangban történő nevelés.

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

„A mese gyerekeink mindennapi lelki tápláléka. Azok a gyerekek, akik mindennap hallanak mesét, az iskolába lépés idejére egy–másfél évvel előzhetik meg anyanyelvi fejlettségben azokat, akiknek ez nem jutott osztályrészül. De rosszul mondom. Nem ezért kell mesélni.

Azért kell mesélni, mert a kisgyerek lelki és testi egészsége követeli ezt meg. És nem csak a kisgyereké. Klinikai tapasztalatok szerint a kisgyerekkorban hallott mesék olyan mintákat adnak, melyek a kamaszkoron túl is elkísérik a gyereket, és segítenek a válságos élethelyzetek meg – és feloldásában.” 

                                                                     ( Vekerdy Tamás )

Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák tagintézménye. Az óvoda épülete Szolnok, Széchenyi város részében helyezkedik el, belső környezete igényes, esztétikus, családias – könnyen megközelíthető.

Csoportjaink életkori összetételét tekintve:

–           3 csoport homogén

–           3 csoport vegyes életkorú

Kiemelt célunk, hogy minden hozzánk érkező kisgyermek – befogadó szemléletünknek köszönhetően – érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt légkörben élje mindennapjait.

Küldetésnyilatkozatunk

Mi óvó nénik és dajka nénik gyermekeinket boldog, szeretetteljes légkörben neveljük.

Arra törekszünk, hogy a szülőkkel együttműködve megtaláljuk a gyermekek egyéni értékeit.

Hiszünk a mesék varázserejében, azok komplex személyiség fejlesztő hatásában.

Nevelőtestületünk azonos értékrendet képvisel, mely egységes célokat, feladatokat, elveket tartalmaz és óvodánk minden csoportjára érvényes. Az értékazonosság folyamatos megtartása biztosítja számunkra a felelősségteljes szakmai munkát.

Gyermekképünk

Gyermekeink vidámak, kiegyensúlyozottak, szeretnek óvodába járni.

Örömmel vesznek részt minden tevékenységben. Megőrzik természetes kíváncsiságukat. Kérdéseiket, kéréseiket, véleményüket bátran, őszintén nyilvánítják ki. Tudnak örülni. Társaikkal és a felnőttekkel is figyelmesek, empatikusak, tisztelettudóak. Tudnak egymáshoz és alapvető szokásokhoz, szabályokhoz igazodni.

Az óvoda dolgozóival és a szüleikkel együtt óvják, védik, alakítják környezetüket.

Óvodáskoruk végére kellő önbizalommal, önállósággal, tanulási vággyal rendelkeznek és örömmel várják az iskolába lépést.

Óvodáskorú gyermekeink számára az átlagosnál kicsit eltérőbb és emeltebb szintű művészeti értékeket közvetítünk mese – vers területén. Hiszünk a mesék varázs erejében, azok komplex személyiségfejlesztő hatásában. Játszani, mesélni, mesét játszani szeretnénk olyan módon, melynek természetes hozadéka a gyermeki személyiség fejlődése. Szakmai munkánk értékeit az élmény, tevékenység és a projektben való tanulásszervezés hatja át.

PEDAGÓGIAI PROGRAM

Érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, családias, nyugodt légkörben, élménygazdag mindennapok megteremtése a játék – mese eszközeivel.

Nyitott, kiegyensúlyozott, érzelmekben gazdag, esztétikai fogékonyságra és befogadásra képes gyermekek nevelése.

Óvodánk nevelőtestülete vallja, hogy a gyermekek tevékenykedtetés közben jutnak el olyan tapasztalatok birtokába, amelyek segítségével közelebb kerülnek a környező világ megismeréséhez. Szakmai értékrendünket a nagyfokú elhivatottság, tisztelet, gyermek központúság jellemzi.

„ Nekünk minden gyermek fontos” – célunk, hogy minden kisgyermek érzelmi biztonságban élje minden napjait.

Óvodánk két vegyes csoportjában a „mindennapi tevékenységekbe ágyazott” nyelvi nevelés elve is érvényesül játékos formában.

Gyermekeinket a családi nevelést kiegészítve szocializáljuk, neveljük, fejlesztjük. Az Óvoda – család kapcsolatának kiépítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Hiszünk abban, hogy az óvodai nevelés nem lehet eredményes a családi nevelés nélkül, elengedhetetlen az összhangban történő nevelés. Célunk: Közvetlen, őszinte kapcsolatrendszer kialakítása. Megbecsülés, nyíltság, tisztelet, következetesség az elvárásokban és a nevelésben.

Nevelőtestületünk tagjai:

Tagintézmény vezető: Zrupkó Katalin

Óvodapedagógusok: Baranyóné Bóra Annamária, Bertáné Nagy Katalin, Fóti Enikő, Földesné Kovács Szilvia, Köles Mihályné, Nagy Fanni, Terenyi Henrietta, Órás Ibolya, Rácz-Sallai Judit

Többletkompetenciáink:

–           1 fő fejlesztőpedagógus

–           1 fő nyelv és beszédfejlesztő

–           2 fő vezető óvodapedagógus

–           2 fő mesterpedagógus

Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő munkatársak végzettsége, többlet kompetenciái garantálják az eredményes pedagógiai – szakmai munkát. Minden dolgozóra jellemző a tolerancia, az előítéletektől mentes másság elfogadása.