Mesekuckó

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Czakó Elemér út 2.

Telefon: +36 20/521-4713

E- mail: mesekucko@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény vezető: Zrupkó Katalin

Telefon: +36 20/356-3475

Fogadó órája: Kéthetente, szerdai napon 13:30 – 17 óráig

Gyermekvédelmi megbízott: Baranyóné Bóra Annamária

Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák tagintézménye. Az óvoda épülete Szolnok, Széchenyi város részében helyezkedik el, belső környezete igényes, esztétikus, családias – könnyen megközelíthető.

Csoportjaink életkori összetételét tekintve:

–           3 csoport homogén

–           3 csoport vegyes életkorú

Kiemelt célunk, hogy minden hozzánk érkező kisgyermek – befogadó szemléletünknek köszönhetően – érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt légkörben élje mindennapjait.

Szakmai munkánk értékeit az élmény, tevékenység és a projektben való tanulásszervezés hatja át.

Óvodáskorú gyermekeink számára az átlagosnál kicsit eltérőbb és emeltebb szintű művészeti értékeket közvetítünk mese – vers területén. Hiszünk a mesék varázs erejében, azok komplex személyiségfejlesztő hatásában. Játszani, mesélni, mesét játszani szeretnénk olyan módon, melynek természetes hozadéka a gyermeki személyiség fejlődése.

Óvodánk két vegyes csoportjában a „mindennapi tevékenységekbe ágyazott” nyelvi nevelés elve is érvényesül játékos formában.

Gyermekeinket a családi nevelést kiegészítve szocializáljuk, neveljük, fejlesztjük. Az Óvoda – család kapcsolatának kiépítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Hiszünk abban, hogy az óvodai nevelés nem lehet eredményes a családi nevelés nélkül, elengedhetetlen az összhangban történő nevelés.

Nevelőtestületünk tagjai:

Tagintézmény vezető: Zrupkó Katalin

Óvodapedagógusok: Baranyóné Bóra Annamária, Bertáné Nagy Katalin, Czakó Anita, Fóti Enikő, Földesné Kovács Szilvia, Igaz Ivett, Nagy Fanni, Terenyi Henrietta, Órás Ibolya, Sallai Judit.

Pedagógiai programrészünk az “Intézményi dokumentumok” menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.