Kacsa

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Kacsa út 2.

Telefon: +36 20/277-3993

E-mail:

kacsa@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Prellerné Czakó Ágnes

Telefon:  +36 20/353-2970

Fogadó órája: Minden hónap első keddjén 13-14-ig

Gyermekvédelmi megbízott: Szűrösné Gonda Éva Fogadó órája: Minden hónap első szerdája 13-14-ig

„Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani,

míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani,

de érteni akar,

hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

/Birtalan Ferenc/

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA:

A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító szerepét tekintjük nevelésünk vezérfonalának és a tevékenységeket (játék, vers, mese, ének-zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, mozgás stb.) erre fűzzük fel. Így lesz komplex egész nevelésünk, mellyel megalapozzuk az óvodába járó gyerekek és ezáltal a családok környezeti tapasztalatait, melyek később ismeretté, majd egész életre szóló tudássá alakulnak.
Fontos számunkra, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn, részt vegyenek az udvari munkálatokban, óvodánk megújuló folyamataiban. Mindhárom csoport rendelkezik komposztládával, magaságyással, a gyermekeink örömmel kapcsolódnak be ezek fenntartásába. Közös feladatunk a csoportos fák, a virágok, illetve a gyógy- és fűszernövények gondozása.

A friss levegő, a gondoskodás, a közös munka remek lehetőséget nyújt az ismeretbővítésre, a mozgásra, mindemellett a szociális képességek fejlesztésére, erősítésére. A komplexitás érdekében szerettünk volna minél több kapcsolódási pontot kialakítani a mozgás megszerettetése, az egészséges életmód alakítása és környezeti nevelésünk feladati között. Így született az elgondolás, hogy óvodánk udvarán megépítsünk egy Kneipp ösvényt – mezítlábas taposópályát -, ezzel párhuzamosan pedig megújítsuk, bővítsük gyógy- és fűszernövényeink skáláját. Ezzel egyidejűleg szülők bevonásával elkészültek beltéri taposóink is, melyet a gyermekek szabadon, széles körben felhasználhatnak játékukhoz.

„Mindazt, amire egészségünk megőrzéséhez szükségünk van, azzal a természet bőségesen megajándékozott bennünket.“

/Sebastian Kneipp/

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Pedagógiai értékek / Célrendszer:

 • Érzelmi nevelés, szocializáció: Érzelmileg kiegyensúlyozott, a másság iránt nyitott, együtt érző, segítőkész gyermekek.
 • Játék és tevékenységben történő tanulásszervezés: Nyitott, vidám, kreatív, szabályok betartására képes, együttműködő, önérvényesítő gyermek.
 • Játék és tevékenységben történő tanulásszervezés: Az egészséges életmód szokásait elsajátító, az egészség értékeit óvó, mozgást szertő gyermekek.

Sajátos pedagógiai arculatunk:

Óvodánkban a kiemelkedő képességű gyermekek részére tehetség műhely működik, pedagógiai arculatunkhoz igazodóan „Örökmozgók” néven.

Napirenden kívüli fakultatív tevékenységeknek adunk helyet óvodánkban heti 1-1 alkalommal:

Köszönjük érdeklődését, várjuk nagy szeretettel bemutatkozási lehetőségeinken!

 • Mozgás
 • Környezeti nevelés-Környezetvédelem
 • Tehetségdecentrum -„Örökmozgók”
 • Kneipp módszer alkalmazása
 • Judo
 • Gyermekjóga
 • Balett
 • Angol