Hétszínvirág

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Fiumei út 1 – 3.
Telefon: I-es épület: +36 20/356-4511
               II-es épület: +36 20/518-5281
E-mail: hetszinvirag@szolnokiovodak.t-online.hu
Tagintézmény igazgató: Sörös Hedvig
Fogadó órája: előzetes egyeztetés alapján (+36 20/914-3637)
Gyermekvédelmi koordinátor: Mihalicsné Letenyei Slavica Nóra
Fogadó órája: előzetes egyeztetés alapján (+36 20 356 4511)

Szülői Szervezet elnöke: Papp Anita

„A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben:
egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
de mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”
(ismeretlen szerző)

smart

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Pedagógiai programunk az „Intézményi dokumentumok” menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található: Szolnok Városi Óvodák – Hétszínvirág Tagintézmény programrésze címmel. A működést és feladatellátást a törvényi szabályzókban, valamint a Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelő látjuk el.

Küldetésnyilatkozatunk

Mi, a Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág Tagintézményének nevelői, elkötelezettek vagyunk környezetbarát pedagógiai programunk iránt, mely a természet megismerésére és megóvására neveli gyermekeinket. Küldetésünknek tekintjük a természeti és tárgyi környezettel harmóniában élő testileg – lelkileg egészségesen fejlődő nemzedék nevelését. Célunk, hogy nevelésünk által olyan felnőttekké váljanak óvodásaink, akik lokálpatriótaként élik meg mindennapjaikat, fogékonyak a természet, a társadalom és a kultúra értékei iránt. Továbbá célunk felkészültségünkkel, hitelességünkkel programjainkon keresztül minta közvetítéssel a fenntartható fejlődés segítése.

A mi óvodánk bemutatása

A Hétszínvirág Óvoda a város központjában helyezkedik el a Fiumei út 1-3. szám alatt, közel a természet szépségeihez, környezetünk értékeihez. Óvodai sajátosságaink közé tartozik, hogy két épületrészben, hét csoportban gondoskodunk a körzetünkben élő és a pedagógiai programunkat preferáló családok gyermekeinek harmonikus és egészséges fejlődéséről. Számos elismerés mellett, 2016. óta az óvodánk Örökös Zöld Óvoda.

Óvodai férőhelyünk: 163 fő

Csoportjaink:

Óvodai csoportjainkat heterogén és homogén életkor alapján szervezzük, de készek vagyunk alkalmazkodni a változó körülményekhez és befogadásra nyitottan, rugalmasan szervezzük tovább mindennapjainkat.

Óvodakertünk:

Hatalmas – 4042 m2 – zöld szigetként öleli körül óvodaépületeinket. Óvodakertünk tanösvényein folyamatosan virágzó, termő cserjesor, virágos növénykert, gyógynövénykert található. Csoportonként gondozzuk kiskertünket, és a „Mi fánkat”, melynek változásait is folyamatosan megfigyeljük. A mi kertünkben hársvirágot, jázmint, citromfüvet, mentát, levendulát gyűjtünk teákhoz, aroma zsákokhoz. Makkosban járunk, diót, mogyorót, gesztenyét „szüretelünk”.

A helyi adottságokat kihasználva komposztálunk, hulladékot szelektíven gyűjtünk és elsajátítjuk az újra felhasználás fortélyait. Mindegyik csoport rendelkezik saját kiskerttel és komposztálóval. Így a csoportban is és az udvaron is gyakorolhatják a hulladékgyűjtés szokásait, szabályait a gyerekek. Folyamatosan használhatóak a kerti szerszámok, a csapadékgyűjtés, – tárolás, öntözés is biztosított.

Nevelőközösségünk: 

Tagjai gyermekszerető, gyermeki jogokat tiszteletben tartó, stabil szakmai tudással rendelkező, innovatív és hiteles óvodapedagógusok. Szakmai kompetenciáinkat képzéseken folyamatosan bővítjük.  

smart

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Pedagógiai értékeinknek tekintjük a szocializáció területén belül megvalósuló beszoktatási folyamatunkat, a gyermekek fogadását segítő nap-indító és nap-lezáró játékainkat, az egészséges életmód területén a testi-lelki egészségmegőrzést szolgáló programjainkat. Zöld óvodai programjaink, a külső világ tevékeny felfedezésére készített program specifikumaink pedagógiai hagyományainkat, tudatos szemléletformáló tevékenységeinket tükrözik. Erdei óvodai programunkat egyedülálló programként kezdtük el és fejlesztettük ki megyénkben elsőként.

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Tehetséggondozás:

„Méhecske” tehetséggondozó műhelyünkben 2010. évtől foglalkozunk a természeti jelenségek, logikai játékok iránt fogékony, a területek iránt kiemelkedő érdeklődést mutató gyermekekkel 5 éves kortól. Kiemelt gazdagító területünk a természettudományok területe.

Hagyományaink, rendezvényeink:

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

A mi óvodánk programjai a közösségi élet színterei, összetartozásunkat erősíti és az óvoda család együttműködő kapcsolatát. Rendezvényeink nyitottak a szülők számára, részvételükre és együttműködésükre mindig számítunk.

Ősszel:

 • Erdei óvoda – Ősz
 • Papírgyűjtés
 • Autómentes nemzetközi nap
 • Állatok Világnapja
 • Komposztáló nap
 • „Egészség hét”

Télen:

 • Mikulásvárás
 • Karácsonyi ünnepség – Adventi játszóház
 • Madárkarácsony
 • Erdei óvoda – Tél
 • „Farsangi hét” – farsangi mulatság

Tavasszal:

 • „Hazám, Hazám…” hét
 • Víz Világnapja
 • Papírgyűjtés
 • „Betekintő” – szülők nyílt napja
 • „Ovi-kukucska” – leendő óvodások nyílt napja
 • Föld Napja
 • Anyák Napja
 • Madarak és Fák Napja
 • „Gyermekhét” – Tavaszi családi délután
 • Nagyok búcsúztatása
 • Környezetvédelmi Világnap
 • Erdei óvoda – Tavasz

ALAPÍTVÁNYUNK

A Zöld Levél Alapítványunkat az egészséges életmód szokásrendszerének megalapozására, a mozgásfejlesztésre, a testi – lelki egészség megőrzésére és a külsővilág tevékeny megismerésének, felfedezésének támogatására hoztuk létre.

Címe: 5000, Szolnok Fiumei út 1 – 3.

Adószáma: 18830455-1-16

Bankszámlánk: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetben

Tisztelettel köszönjük támogatását.