Bázisintézmény

Bázisintézményi tevekénységeink

Intézményünk 2017-ben adott be először, majd 2020-ban másodszor pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázatokon – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Szolnok Városi Óvodák intézményét mindkét alkalommal érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A Szolnok Városi Óvodák Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmény, jelenleg 18 feladatellátási helyen, 79 óvodai csoporttal működik. A Szolnok Városi Óvodák feladata biztosítani a gyermekek óvodai nevelését három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig. Intézményünk gyermeklétszáma meghaladja az 1700 főt. A feladatból adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését és biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. Tagintézményeink csoportösszetételének kialakításakor igyekszünk figyelembe venni a szülői igényeket és a jogviszonyt létesítő gyermekeink életkori megoszlását, ezért nem zárkózunk el sem a homogén, sem a heterogén összetételű csoportszervezéstől.

2017 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatait látjuk el. Rendszeresen bekapcsolódunk a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Őszi/Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatába, valamint Értekezleteiken aktívan részt veszünk.

Az első pályázati ciklusban 5 tagintézményünk 11 jó gyakorlattal vett részt, a második pályázati ciklusban 7 tagintézményünk 10 jó gyakorlattal pályázatott. Jelenleg működtetett jó gyakorlataink:

  1. Fülemüle – Erdei Óvoda a Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág Tagintézményében
  2. „Így mozgunk mi” – a Szolnok Városi Óvodák Hold úti Tagintézményében
  3. A Kneipp módszer alkalmazása a Szolnok Városi Óvodák Kacsa úti Tagintézményében
  4. Környezettudatos nevelés az óvodai mini-tanösvényen a Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézményében
  5. Megoldások keresése a magatartási problémák kezelésére egyéni bánásmód alkalmazásával a Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézményében.
  6. Tehetséggondozás a Szolnok Városi Óvodák Szapáry úti Tagintézményében
  7. Élményorientált projektalapú játékba ágyazott tevékenységszervezés a Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézményében
  8. Egyéni képességfejlesztés gyakorlata-öndifferenciálás önállóság projekt rendszerű tanulásszervezésben, tehetséggondozásban a Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézményében
  9. Fürkész-Telek Program – környezettudatosan a Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézményében
  10. A Montessori pedagógia alkalmazása a Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézményében


Az intézményünk nevelőtestülete 157 fő szakképzett pedagógusból áll, közülük 47 fő szakvizsgázott pedagógus, 20 fő mesterpedagógus, melyből 11 fő belső (fejlesztő) mesterpedagógus, 7 fő szakértő, 2 fő szaktanácsadó.

Intézményünk pedagógiai-működési értékeinek biztosítását igyekszünk pedagógusaink munkájában támogatni, melynek érdekében munkaközösségeket, szakmai napokat, valamint a tagintézményekben belső továbbképzéseket, szakmai délutánokat, bemutató foglalkozásokat – hospitálásokat szervezünk.

  Pedagógiai értékek    Működési értékek
Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, szocializáció (érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés)Azonos értékrend
Játék és tevékenységben történő tanulásszervezésEgyüttműködés
Egészséges életmódra nevelésSzakmai felelősség

 
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Kapcsolattartó:                     Vetési Márta, pedagógiai-szakmai és módszertani igazgatóhelyettes

Telefonos elérhetősége:        06/20/277-9990

E-mail elérhetősége:          titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu