Ovi-kukucska

Ovi-kukucska programsorozat

Az Intézmények előnyös különbözőségeit bemutató – Tájékoztató kiadvány

Kedves Szülő!

Szeretettel köszöntöm Önt, abból az alkalomból, hogy gyermeke hamarosan óvodás korú lesz.

Ez az időszak a legmeghatározóbb ideje a kisgyermekkornak. A család életében elérkezik az óvodaválasztás ideje. Szeretnék lehetőséget biztosítani arra, hogy megismerje a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben folyó pedagógiai munkát.

A Szolnok Városi Óvodák 2007-ben történt megalakulása óta alapfeladatának megfelelően látja el Szolnok város egész területén az óvodás korú gyermekek nevelését, fejlesztését három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig.

Az Intézmény jelenleg 16 feladatellátási helyen működik. A gyermeklétszám 2024. január 1-jén 1737 fő, a mindennapi feladatokat óvodapszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák segítik. Több tagintézményben egyéni szakmai többlettel, mint például: szakirányú szakvizsgával, vagy „NÍVÓ szintet teljesítő óvodapedagógus” – intézményi belső – minősítéssel, valamint mesterpedagógus fokozattal rendelkező pedagógus kollégák foglalkoznak az Intézményt választó gyermekekkel.

A Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben, szeretetteljes légkörben, a gyermekek szükségleteire alapozva folyik az óvodai nevelés, a készség- és képességfejlesztés. A tagintézmények és a csoportszobák hangulatos berendezése tükrözi a Pedagógiai Programnak megfelelő sajátosságokat, az otthonos, családias légkört.

Az Intézmény közös szakmai értékrendje a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, a gyermekek szocializálása, a helyes társadalmi viselkedési normák és értékrend megalapozása, valamint az egészséges életvitel kialakítása, mely feladatok játékba integráltan valamennyi tagintézményben egyaránt megvalósulnak.

Kiemelten fontos a nevelési gyakorlatban az élményszerű, tevékenységben történő tanulásszervezés biztosítása.

Az intézmény elérendő célul tűzte ki, hogy a tagintézményeibe járó gyermekek kíváncsiságára alapozva nyitottak legyenek a világra, motiváltak a tanulásra, gazdag fantáziával, ismeretanyaggal kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

A Pedagógiai Programban kiemelt figyelmet kap a tehetséggondozás, az integráció és az óvodai évek utolsó szakaszában zajló sajátos óvodai élet- és tevékenységszervezés.

A közös szakmai értékrenden felül értékes pedagógiai tartalmak gazdagítják az óvodai nevelés minőségét, ezért mutatnak óvodáink egymástól eltérő, színes sajátosságokat, előnyös különbözőségeket.

Intézményi hagyománnyá vált „OVI-KUKUCSKA” programsorozattal célunk, hogy leendő óvodásaink és szüleik megismerjék az óvodák működését.

„OVI-KUKUCSKA” Programsorozat időpontja:

2024. március 19-20-21.

Kedves Szülő!

Szíves figyelmében ajánlom a honlapunkat https://szolnokiovodak.hu/tagintezmenyek/, ahol bővebben tájékozódhat Intézményünkről, tagintézményeinkről.

Szeretettel várjuk Önt és leendő óvodásunkat. Éljen a lehetőséggel, válasszon programjaink közül a mellékelt kiadványról!

Szolnok, 2024. február 23.                                                                                                              

Szamosfalviné Törőcsik Ibolya         

igazgató