Szapáry

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000, Szolnok, Szapáry utca 8.

Telefon: +36 20/325-0660, +36 20/281-3657

E-mail: szapary@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Csomorné Tóta Rita

Tagintézmény igazgató helyettes: Szabóné Földi Sarolta

Gyermekvédelmi megbízott: Juhász Mónika Olga

Fogadóórák rendje: előzetes egyeztetést követően, rugalmasan.

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

A Szapáry utcai Óvoda – korábban Ságvári úti óvoda – több évtizede fogadta és fogadja ma is a nevelőtestület gondjaira bízott gyermekeket. Új óvodánk a belváros szívében, közel a Tisza – parthoz családi házakkal és belvárosi munkahelyekkel övezett környezetben helyezkedik el.

A régi épület 2018. évben teljes egészében lebontásra került, helyén egy megújult, európai színvonalú épület áll, mely építészeti stílusa gyönyörűen illeszkedik az utcaképbe.

Az új óvodát 2019. szeptember 23-tól vehettük birtokunkba. A 6 csoportos, 150 férőhellyel rendelkező óvoda nagy, parkosított udvarral rendelkezik, amely biztosítja a gyermekek számára a természet közeli, szabadban történő mozgáslehetőséget, játékot.

Óvodánk épülete

A kettőszintes épület alsó részén óvodánk, míg az emeleten a Szolnok Városi Óvodák Igazgatósága kapott helyet.

A földszinti, óvodai rész folyosóin 3 – 3 csoportszoba található. Az épület központi helye a nagyméretű aula, mely lehetőséget ad gyermekeink részére a szabad és önfeledt mozgásra, valamint ünnepek, kiállítások rendezésére. Rossz idő esetén kiválóan alkalmas mozgásos játékokra, tevékenységekre. Az aula – szükség esetén – ventillátorok segítségével és tetőablakokkal jól szellőztethető.

A folyosóról nyílnak további helyiségeink: vezetői és nevelői iroda, szülői fogadó, 6 csoportszoba, 6 fürdőszoba, gyermeköltözők, tehetség és fejlesztő szoba, orvosi szoba – elkülönítővel, mosókonyha, melegítő konyha, felnőtt öltöző, tornaszoba.

Valamennyi csoportunk előtt tájékoztatást adó faliújság és mini galéria található.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

A sajátos pedagógiai arculat érték – és célrendszere óvodánkban:

 • Óvodánkban a spontán és a szervezett mozgás elsődlegessége kiemelt szerepet kap.
 • Nevelő munkánkat, tevékenységeinket mindannyian mozgásos programunk szellemében valósítjuk meg.
 • Valljuk, hogy a gyermek legalapvetőbb természetes megnyilvánulási formája a mozgás csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel végzi, vagyis a gyermek komfort érzete biztosított.

Fontos feladatunk: a mozgásra irányuló biztonságos környezet megtartása, a mozgásos tevékenységek iránti pozitív hozzáállás megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok megtanítása, a mozgás improvizációk lehetőségének megteremtése.

A sokoldalú, mozgásfejlődést segítő mobil eszközöket minden csoportunkban, folyosón, aulában, és az udvaron is használhatják a gyermekek.

Gyermekeinknek mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyéni tempójukhoz igazodva megfelelően, sokat gyakorolhassák a különböző mozgásformákat spontán és szervezett formában is.

Sajátos pedagógiai arculat:

 • Módszerek az egyes gyermekek személyes és szociális képességei, készségei megismerésére és fejlesztésére vonatkozóan.
 • Mozgás
 • Boldog Óvoda program 
 • Digitális nevelés: célja a felnőttvilágban való tájékozódás előkészítése, az információszerzés és -kezelés technikáinak kipróbálása, a kommunikáció különböző formáinak gyakorlása. Fontos célunk: a fenntarthatóság és a digitális világ összekötése, több projekten keresztül. A mai felnövekvő generáció számára a digitális ökoszisztéma a mindennapi, természetes közeget jelenti, és az ebben való boldogulás, a digitális jólét megteremtése alapvető kérdés számukra.

Küldetésnyilatkozat:

Mi, a Szapáry utcai tagintézmény nevelőtestülete valljuk, hogy pedagógiai elhivatottságunkkal, megalapozott szakmai tudásunkkal olyan óvodai nevelést biztosítunk:

 • ahol érték az egészség megóvása, megőrzése, az egészséges életvitel és a rendszeres mozgás iránti igény,
 • ahol érvényesülnek a gyermeki és szülői jogok,
 • ahol jól érzi magát és elégedett a gyermek, a szülő és a nevelésben résztvevő felnőtt,
 • ahol a gyermek alkotó részese az óvoda mindennapi életének,
 • ahol a gyermek képessé válik az önkifejezésre és a befogadásra,
 • amely a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújt,
 • ahol érték az erkölcsi megbecsülés.

Gyermekkép:

A Mi óvodásaink olyan gyermekek, akik az óvodás kor végére önállóak, tevékenyek, bátran megnyilatkoznak; ismerik, elfogadják, alkalmazzák a közösségi élet szabályait és viselkedési formáit. A Mi óvodásaink BOLDOG óvodások.

CSALÁD – ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Hagyományaink, Ünnepeink:

 • Őszi természetjárás,
 • Egészség – hét,
 • Mártonnapi lámpás felvonulás,
 • Mikulás várás,
 • Karácsonyi ünnepváró, gyertyagyújtó ünnepség, karácsonyi vásár,
 • Ovi – Farsang,
 • Alapítványi bál,
 • Március 15.-nyílt hét,
 • Óvodánk bemutatkozása az érdeklődő szülőknek,
 • Anyák napi készülődés, egyéni köszöntés,
 • Tavaszi természetjárás,
 • „Mozdulj Szapáry!” mozgásos délelőtt: Gyermekközösségi nap,
 • Gyermeknap,
 • Csoport évzárók, nagycsoportosok búcsúztatása.

ALAPÍTVÁNYUNK

Neve: „Szapáry utcai óvodáért alapítvány”

Célja: A Szapáry utcai óvodába járó gyermekek neveléséhez, képességfejlesztéséhez szükséges, igényes tárgyi feltételek megteremtése.

A kuratórium elnöke: Nagy Zsoltné

Az alapítvány jellege: alapítványunk nyitott, nonprofit szervezet, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező egyén pénzbeli vagy természetbeni adományokkal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

Alapítványunk vagyongyarapításának lehetőségei:

 • pályázaton való részvétel,
 • karácsonyi, tavaszi adománygyűjtő nap,
 • jótékonysági bál,
 • szülők adójának 1%ának felajánlásával.

Számlaszám: 11745004-20073204

Adószám: 18830998-1-16