Szapáry

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000, Szolnok, Szapáry utca 8.

Telefon: +36 20/325-0660, +36 20/281-3657

E-mail: szapary@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény vezető: Csomorné Tóta Rita

Tagintézmény vezető helyettes: Szabóné Földi Sarolta

Gyermekvédelmi megbízott: Juhásza Mónika Olga

Fogadóórák rendje: előzetes egyeztetést követően, rugalmasan.

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

A Szapáry utcai Óvoda – korábban Ságvári úti óvoda – több évtizede fogadta és fogadja ma is a nevelőtestület gondjaira bízott gyermekeket. Új óvodánk a belváros szívében, közel a Tisza – parthoz családi házakkal és belvárosi munkahelyekkel övezett környezetben helyezkedik el.

A régi épület 2018. évben teljes egészében lebontásra került, helyén egy megújult, európai színvonalú épület áll, mely építészeti stílusa gyönyörűen illeszkedik az utcaképbe.

Az új óvodát 2019. szeptember 23-tól vehettük birtokunkba. A 6 csoportos, 150 férőhellyel rendelkező óvoda nagy, parkosított udvarral rendelkezik, amely biztosítja a gyermekek számára a természet közeli, szabadban történő mozgáslehetőséget, játékot.

Óvodánk épülete

A kettőszintes épület alsó részén óvodánk, míg az emeleten a Szolnok Városi Óvodák Igazgatósága kapott helyet.

A földszinti, óvodai rész folyosóin 3 – 3 csoportszoba található. Az épület központi helye a nagyméretű aula, mely lehetőséget ad gyermekeink részére a szabad és önfeledt mozgásra, valamint ünnepek, kiállítások rendezésére. Rossz idő esetén kiválóan alkalmas mozgásos játékokra, tevékenységekre. Az aula – szükség esetén – ventillátorok segítségével és tetőablakokkal jól szellőztethető.

A folyosóról nyílnak további helyiségeink: vezetői és nevelői iroda, szülői fogadó, 6 csoportszoba, 6 fürdőszoba, gyermeköltözők, tehetség és fejlesztő szoba, orvosi szoba – elkülönítővel, mosókonyha, melegítő konyha, felnőtt öltöző, tornaszoba.

Valamennyi csoportunk előtt tájékoztatást adó faliújság és mini galéria található.

Minden csoportszobában projektor és interaktív tábla működik. Infrastruktúránk fejlesztéseként valamennyi csoport laptoppal, fényképezőgéppel is rendelkezik, melyek a digitális nevelés megvalósulását szolgálják, és a digitális módszertan beépülhet a mindennapi pedagógiai munkánkba.
A közös – nagy játszóudvaron az uniós szabályoknak megfelelő szabadtéri épített játékok – mászókák, csúszdák, homokozók – teszik gazdaggá az udvari életet, amelyeket kerti asztalokkal, székekkel, mozgásos eszközökkel, a csoportszobákból kihelyezett játékokkal is színesítünk. A nap káros hatásai ellen napernyőkkel, napvitorlákkal védekezünk.
Az épületben elhelyezkedő tornaszoba óvodánk mozgásos tevékenységeinek ad helyszínt.
Személyi feltételek:
Óvodánkban, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplője a 12 fő óvodapedagógus. A nevelés egész időtartama alatt jelen vagyunk, elfogadó, segítő, támogató attitűdünk modell, minta a gyermekek számára. Szapáry utcai tagintézmény szemléletmódja: Megalapozás-„én így, te hogyan?” Kiegyensúlyozott, közel azonos szemléletmód kialakítása a dolgozói körben a biztonságot nyújtó munkahelyi légkör érdekében.
Valamennyi kolléganőnk folyamatosan és aktualitáshoz igazodva végez tanfolyamokat, melyek tartalmai igazodnak óvodánk szakmai irányultságához is, kiemelten a Mozgás, gyermektánc és a Digitális nevelés területén.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

A sajátos pedagógiai arculat érték – és célrendszere óvodánkban:

 • Óvodánkban a spontán és a szervezett mozgás elsődlegessége kiemelt szerepet kap.
 • Nevelő munkánkat, tevékenységeinket mindannyian mozgásos programunk szellemében valósítjuk meg.
 • Valljuk, hogy a gyermek legalapvetőbb természetes megnyilvánulási formája a mozgás csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel végzi, vagyis a gyermek komfort érzete biztosított.

Fontos feladatunk: a mozgásra irányuló biztonságos környezet megtartása, a mozgásos tevékenységek iránti pozitív hozzáállás megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok megtanítása, a mozgás improvizációk lehetőségének megteremtése.

A sokoldalú, mozgásfejlődést segítő mobil eszközöket minden csoportunkban, folyosón, aulában, és az udvaron is használhatják a gyermekek.

Gyermekeinknek mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyéni tempójukhoz igazodva megfelelően, sokat gyakorolhassák a különböző mozgásformákat spontán és szervezett formában is.

Sajátos pedagógiai arculat:

 • Módszerek az egyes gyermekek személyes és szociális képességei, készségei megismerésére és fejlesztésére vonatkozóan.
 • Mozgás
 • Boldog Óvoda program 
 • Digitális nevelés: célja a felnőttvilágban való tájékozódás előkészítése, az információszerzés és -kezelés technikáinak kipróbálása, a kommunikáció különböző formáinak gyakorlása. Fontos célunk: a fenntarthatóság és a digitális világ összekötése, több projekten keresztül. A mai felnövekvő generáció számára a digitális ökoszisztéma a mindennapi, természetes közeget jelenti, és az ebben való boldogulás, a digitális jólét megteremtése alapvető kérdés számukra.

Küldetésnyilatkozat:

Mi, a Szapáry utcai tagintézmény nevelőtestülete valljuk, hogy pedagógiai elhivatottságunkkal, megalapozott szakmai tudásunkkal olyan óvodai nevelést biztosítunk:

 • ahol érték az egészség megóvása, megőrzése, az egészséges életvitel és a rendszeres mozgás iránti igény,
 • ahol érvényesülnek a gyermeki és szülői jogok,
 • ahol jól érzi magát és elégedett a gyermek, a szülő és a nevelésben résztvevő felnőtt,
 • ahol a gyermek alkotó részese az óvoda mindennapi életének,
 • ahol a gyermek képessé válik az önkifejezésre és a befogadásra,
 • amely a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújt,
 • ahol érték az erkölcsi megbecsülés.

Gyermekkép:

A Mi óvodásaink olyan gyermekek, akik az óvodás kor végére önállóak, tevékenyek, bátran megnyilatkoznak; ismerik, elfogadják, alkalmazzák a közösségi élet szabályait és viselkedési formáit. A Mi óvodásaink BOLDOG óvodások.

CSALÁD – ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Hagyományaink, Ünnepeink:

 • Őszi természetjárás,
 • Egészség – hét,
 • Mártonnapi lámpás felvonulás,
 • Mikulás várás,
 • Karácsonyi ünnepváró, gyertyagyújtó ünnepség, karácsonyi vásár,
 • Ovi – Farsang,
 • Alapítványi bál,
 • Március 15.-nyílt hét,
 • Óvodánk bemutatkozása az érdeklődő szülőknek,
 • Anyák napi készülődés, egyéni köszöntés,
 • Tavaszi természetjárás,
 • „Mozdulj Szapáry!” mozgásos délelőtt: Gyermekközösségi nap,
 • Gyermeknap,
 • Csoport évzárók, nagycsoportosok búcsúztatása.

ALAPÍTVÁNYUNK

Neve: „Szapáry utcai óvodáért alapítvány”

Célja: A Szapáry utcai óvodába járó gyermekek neveléséhez, képességfejlesztéséhez szükséges, igényes tárgyi feltételek megteremtése.

A kuratórium elnöke: Nádasné Bohács Ilona-óvodapedagógus

Az alapítvány jellege: alapítványunk nyitott, nonprofit szervezet, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező egyén pénzbeli vagy természetbeni adományokkal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

Alapítványunk vagyongyarapításának lehetőségei:

 • pályázaton való részvétel,
 • karácsonyi, tavaszi adománygyűjtő nap,
 • jótékonysági bál,
 • szülők adójának 1%ának felajánlásával.

Számlaszám: 11745004-20073204

Adószám: 18830998-1-16