Munkácsy utcai Tagintézmény

logo munkacsyAz óvoda címe: 5008 Szolnok, Munkácsy út 17.
A térképért kattintson ide!
Telefon: +36 20/278-0008
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Molnár Tamásné
Fogadóórája: minden hónap első, páros hét hétfő 16:00 - 17:00, illetve szükség szerint előzetes bejelentkezés alapján
Gyermekvédelmi megbízott: Dobó Katalin
Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 9:00 - 10:00, illetve szükség szerint előzetes bejelentkezés alapján

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi tudjuk, mire megy ki a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, elven eszű, tevékeny ember váljék belőle.”
Varga Domonkos

Bemutatkozás:
A Szolnok Városi Óvodák Munkácsy úti Tagintézménye Szandaszőlős városrész központjában található.   
A kellemes, a nagy forgalomtól távol eső egészséges környezet, a tudatosan összeválogatott tárgyi eszközök, 150 férőhelyes óvodánk 6 csoport-, 1 torna-, 1 fejlesztő szobája, 1 inhalációs helyisége, környezetbarát játszóudvara ideális lehetőséget és teret nyújt gyermekeink egészséges fejlődéséhez, differenciált fejlesztéséhez. A folyamatos tárgyi eszközbővítést, karbantartást óvodai igazgatóságunk, alapítványunk pénzügyi forrása és a szülők támogatása teszi lehetővé.
A további fejlesztéshez minden pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni.

Alapelveink:

 • Olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermekeket megbecsülés és feltétel nélküli szeretet övez, mindenekfelett álló érdekei figyelembe vételével.
 • Az óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul az esélyegyenlőség maximális figyelembe vételével.
 • Optimális környezeti feltételek megteremtésével és megszervezésével a korai fejlődés tudatos támogatása, prevenciója mozgáson, játékon keresztül.

Pedagógus kompetenciáink:

 • Ismerjük és értjük a társadalmi változásokat a közoktatás és az óvodai nevelés összefüggéseit.
 • Ismerjük az óvodáskorú gyermekfejlődési sajátosságait.
 • Ismerjük a nevelés és a fejlesztés elméletét, az óvodáskorosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit,
 • A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek nevelési specifikumait,
 • Családokkal való együttnevelés lehetőségét.
 • Elsajátítottuk a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás, a környezet tevékeny megismerése területén.
 • Ismerjük az élményszerű óvodai élet szervezésének lehetőségeit.
 • Tájékozottak vagyunk az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben.
 • Ismerjük az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
 • Nevelőmunkánk dokumentációja naprakész és szakmaisággal megtöltött.

Pedagógiai programunk az "Intézményi dokumentumok" menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.

Pedagógiai értékeink:

 • Érzelmi nevelés, szocializáció
 • Egészséges életmódra nevelés, mozgás.
 • SNI gyermekek közül elsősorban a mozgásában korlátozottak integrált nevelése, fejlesztése.
 • Játék és tevékenységekben történő élményalapú tanulásszervezés.
 • Környezettudatos magatartásformálás.
 • Anyanyelvi nevelés
 • Különleges bánásmódot igényló gyermekek nevelése (SNI, BTMN, Tehetséggondozás)

Pedagógiai innovációk:
Szakmai munkánk színvonalának emelése érdekében, módszertani ismereteinket megújítva igyekszünk partnereink megelégedésére dolgozni. Folyamatosan képezve magunkat szeretnénk bekapcsolódni, majd beépíteni nevelőmunkánkba a tehetséggondozást a drámajáték területén.

Óvodánk közösségi élete:
Óvodánkban hagyományaink ápolásával őrizzük meg értékeinket, a szűkebb és tágabb környezethez való érzelmi kötődésünket és alakítjuk a „MI EGYÜTT” érzését.A szokások, hagy ományok, ünnepek biztos szigetként állnak hétköznapjaink sodrásában. Fontosnak tartjuk, hogy a gyorsan változó világunkban a hagyományok értékeiről ne feledkezzünk meg. Kialakított hagyományaink szolgálják a közösségé formálódást és a tartalmas közösségi életet. Az ünnepekre való érzelmi ráhangolódást, az összetartozást a „Mi óvodánk”, a „Mi csoportunk” érzésének kialakítását segítik. Az ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a népi hagyományokat. Óvodánkban az ünnepeket a szülők javaslatainak figyelembevételével és részvételével szervezzük és bonyolítjuk.
Kapcsolattartás: család, iskola, bölcsőde, Intézményszolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, POK, Védőnői Szolgálat, Szülői Szervezet, Bozsik, Szanda Foci Suli, Éjszakai óvoda (Szandaszőlősi Művelődési Ház)

 

Alapítványunk:
Alapítványunk a „MUNKÁCSY  ÚTI  ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY”
A kuratórium elnöke: Niszperné Kalmár Éva
Adószám: 18835340-1-16
Alapítványunk működésének célja: olyan játékfeltételek megteremtése az óvodai gyermekközösség részére, amellyel játékuk tartalmasabbá és sokoldalúbbá válhat.

Köszönjük érdeklődését, várjuk nagy szeretettel bemutatkozási lehetőségeinken!

.be